(Foto: Roland van Tilborg)
(Foto: Roland van Tilborg)

Snoeien beplanting langs Koedood en Rhoonse Baan

Algemeen

ALBRANDSWAARD - In opdracht van de gemeente Albrandswaard gaat GKB Realisatie B.V. dit voorjaar verschillende beplantingsvakken snoeien. Het gaat om vakken die liggen achter de woningen aan de Koedood 31-33, aan de westkant langs de Koedoodseplas en langs de Rhoonse Baan.

Achter de woningen aan de Koedood en in de groene strook tussen de Koedoodseplas en het riviertje De Koedood bevinden zich verschillende beplantingsvakken. Deze vakken zijn in het verleden aangeplant met struiken en bomen die inmiddels flink gegroeid zijn. Door de struiken zijn de vakken aan de randen gesloten waardoor er een groen aanzicht ontstaat. Maar binnenin zijn de vakken erg open. 

Gemiddeld één keer in de vijf jaar moeten de struiken tot ca. 30cm vanaf de grond afgezaagd worden. Na het afzagen lopen de struiken weer opnieuw uit met nieuwe en jonge twijgen. De bomen staan dicht bij elkaar en moeten daarom regelmatig gedund worden. Dunnen van bomen betekent dat een percentage van de aanwezige bomen tot op de grond wordt afgezaagd. Hierdoor kunnen de overblijvende bomen zich beter ontwikkelen.

Langs de Rhoonse Baan, ter hoogte van de Rode Boog aan de Zevenmeet, bevindt zich de zogenaamde wilgenstrip. Dit is een beplantingsstrook van ca. 900m lang en 25m breed. Deze strook is aangeplant met verschillende soorten wilgenstruiken. De bedoeling is om deze strook als hakhout te beheren. Dit betekent dat één keer per vijf jaar de wilgenstruiken tot ca. 30cm vanaf de grond worden afgezaagd. Na het afzagen lopen de struiken weer uit met nieuwe en jonge twijgen. 

Waarom is onderhoud belangrijk? Door lichtconcurrentie tussen de struiken onderling, of met de bomen zijn de vakken alleen aan de buitenkant groen. Binnenin is er geen groen blad te ontdekken. Zonder onderhoud ontstaan er veel dode takken en neemt de waarde van de beplanting voor o.a. de vogels steeds verder af. Daarom is onderhoud nodig om het groene aanzicht en de goede conditie van de struiken en de bomen te behouden.

De takken die vrijkomen tijdens het snoeien worden verwerkt in takkenrillen. Dit zijn stroken in de vakken waar de takken opgestapeld worden. Een takkenril is een ecologisch waardevol element aangezien veel dieren zich hierin kunnen verschuilen en nestelen. Naast het verwerken in takkenrillen worden er ook takken versnipperd. 

Uiteraard is er bij het onderhoudt aandacht voor de flora & fauna. Daarom worden niet alle vakken in dit jaar gesnoeid, maar worden de werkzaamheden verspreid over meerdere jaren. Om de impact op de omgeving en de flora & fauna zo klein mogelijk te houden wordt dit jaar de wilgenstrip over de gehele lengte tot aan de helft afgezaagd. De andere helft wordt in 2024 afgezaagd. 

Wie vragen heeft kan contact opnemen met Theo Vermeulen van GKB Realisatie B.V. Hij is telefonisch bereikbaar onder het nummer 0180-811933.

Advertenties uit de krant