Een bloemrijke dijk. Zo had het er bij Rhoon uit kunnen zien. (foto: Water Natuurlijk)
Een bloemrijke dijk. Zo had het er bij Rhoon uit kunnen zien. (foto: Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk teleurgesteld in verdwijnen ‘bloemrijke dijken’

Algemeen

REGIO – Tot verbazing van de partij Water Natuurlijk is Waterschap Hollandse Delta gestopt met het zaaien van inheemse kruiden op vernieuwde dijken.

“Water Natuurlijk pleit al sinds jaar en dag voor bloemrijke dijken. Wetenschappers van de Universiteit van Wageningen zeiden 40 jaar geleden al dat een variatie aan plantensoorten goed was voor de veiligheid van een dijk. Het waterschap Hollandse Delta moest daar nooit wat van hebben. Tot een heemraad daar anders over dacht. Een pilot project ‘Flower power dijken’ oogstte in 2018 nationale waardering”, vertelt voorzitter Joost Kievit.

De versterking van dijken is zo ongeveer een continu proces in de Hollandse Delta. In zo’n geval moet een nieuw talud ook vaak opnieuw ingezaaid worden. Dat was altijd een monotoon grasmengsel, maar bij dijkversterkingen in Strijen en ’s-Gravendeel koos het waterschap in overleg met het Hoekschewaards Landschap voor een inheems kruidenmengsel.

Het werd een mengsel met soorten als Margriet, Wilde peen, Knoopkruid, Wilde Marjolijn, Rode klaver, Vogelwikke enzovoorts. “Een daverend succes”, zegt Kievit. “De planten groeiden prima en het seizoen erop was het een eldorado voor insecten. Natuurliefhebbers gingen er in grote getale op af en dat men er van genoot was overduidelijk uit de vele vlinder foto’s op sociale media. In het eerste jaar vestigde zich een grote populatie Koninginnepages die zich ook voortplantte op de dijk bij ’s Gravendeel. Uniek voor de Hoeksche Waard.” Het waterschap Hollandse Delta kreeg ook de nationale prijs ‘Flora et securitate’

Inmiddels is de heemraad die het project startte gestopt. De situatie is weer terug bij af, ontdekte Water Natuurlijk. Bij Rhoon is een dijktalud vernieuwd. “Betrokkenen hadden verzocht om het nieuwe talud in te zaaien met een inheems kruidenmengsel. Het waterschap wees het verzoek af was de boodschap.” Ongeloof bij Water Natuurlijk.

Uit antwoord op schriftelijke vragen van de partij bleek dat er van het verzoek was niets terug te vinden was. “Het beleid van het waterschap is niet gericht op inzaaien met inheemse planten. We zaaien gewoon gras zoals we altijd deden. Terug bij af. Alsof het project ‘Flower power dijken’ nooit heeft bestaan”, constateert Joost Kievit teleurgesteld.

Uit de krant

Advertenties uit de krant