Het vlekkenplan voor de mogelijke woningbouw op een deel van de Antes-locatie.
Het vlekkenplan voor de mogelijke woningbouw op een deel van de Antes-locatie.

Reactie gevraagd op mogelijke woningbouw ‘Hof van Poortugaal’

Algemeen

POORTUGAAL - Parnassia Groep heeft een zogeheten vlekkenplan opgesteld waarin op hoofdlijnen is aangegeven waar op de huidige Antes-locatie in Poortugaal woningbouw kan komen. Het vlekkenplan wordt begin 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij willen Parnassia Groep en de gemeente graag aangeven hoe omwonenden en woningzoekenden erover denken. Zij worden daarom uitgenodigd om kennis te nemen van het vlekkenplan via een video en een factsheet op www.hofvanpoortugaal.nl en daar vervolgens een peiling in te vullen. Dit kan tot 7 december. 

Afgelopen jaar onderzochten Parnassia Groep en de gemeente Albrandswaard de haalbaarheid van woningbouw. Er vonden verschillende onderzoeken plaats en omwonenden en woningzoekenden zijn geraadpleegd over hun wensen en zorgen. De Antes-locatie is in beeld als woningbouwlocatie doordat Antes minder ruimte voor de zorg nodig heeft. In Nederland worden steeds minder patiënten opgenomen in klinieken. Op veel zorglocaties ontstaat daardoor ruimte voor woningbouw.

Campus-achtige opzet

Het vlekkenplan gaat uit van behoud van waardevol groen en water, zoals de recreatiezones met vijvers en de bosranden met monumentale bomen. Ook is er in het vlekkenplan veel aandacht voor het veilig samengaan van zorg en wonen. Denk aan goede zichtlijnen, prettige verlichting en veel ruimte voor ontmoeting (sociale ogen en oren in het gebied). De woningbouw is geprojecteerd in het oostelijk deel, in een campus-achtige opzet met woonvelden die vrij in het groen liggen. Deze worden onderling verbonden via wandelpaden en blauwgroene landschappelijke zones. Voor de verkeersontsluiting van Hof van Poortugaal zijn meerdere routes onderzocht. De oude hoofdentree van de Antes-locatie wordt sowieso al afgesloten voor autoverkeer, om de verkeersdruk op de Albrandswaardsedijk te verlichten. 

Peiling en vervolg

De peiling die tot 7 december kan worden ingevuld op www.hofvanpoortugaal.nl, gaat over alle bovengenoemde onderwerpen. Er is bij elk onderwerp ruimte voor open antwoorden en toelichting. Na sluiting van de peiling wordt een participatieverslag opgesteld. Dit is een compleet overzicht inclusief de uitkomsten van eerdere participatiemomenten, zoals halfuurgesprekken, een peiling uit begin dit jaar en meerdere bezoeken aan vergelijkbare locaties in Nederland. Het participatieverslag en de andere onderzoeken helpen de gemeenteraad om in het eerste kwartaal van 2023 een afgewogen besluit te nemen over de Antes-locatie. Wanneer de gemeenteraad positief besluit over het vlekkenplan, kan dit worden uitgewerkt tot stedenbouwkundig plan.

Advertenties uit de krant