Afbeelding

Vragen over energiekosten verenigingen

Algemeen

ALBRANDSWAARD - CDA Albrandswaard heeft vragen gesteld aan het college over wat de gevolgen van de hoge energieprijzen zijn voor de verenigingen, culturele instellingen en het zwembad in Albrandswaard.

Het CDA wil weten of het college signalen heeft ontvangen van sport- en culturele verenigingen die in de financiële problemen komen door de gestegen energiekosten. Ze willen graag weten wat er voor actie ondernomen gaat worden en als het antwoord op bovenstaande vraag nee is, vragen ze of het college bereid is navraag te doen bij de verenigingen over de gevolgen van de gestegen energiekosten voor hun financiële positie en deze informatie aan de Raad ter beschikking te stellen. 

Het CDA wil weten of het college mogelijkheden ziet om de verenigingen tegemoet te komen, zonder dat ze contributie veel verhoogd hoeft te worden. Ook vragen zij of er bij het zwembad Albrandswaard en andere bij de gemeente in beheer zijnde onroerend zaken, ook sprake is van aflopende energiecontracten? En wat zijn effecten hiervan op de exploitatie, bijvoorbeeld op de entreegelden? 

Tot slot vragen zij of de gemeente Albrandswaard ook gebruikt maakt van de Verduurzamingstool Sport NL Groen? Zo niet: is het college dit voornemens om meer inzicht te krijgen in de verduurzamingsopgave van onze sportverenigingen?

Uit de krant

Advertenties uit de krant