Afbeelding

Opening zwembad Albrandswaard en duikschool Maidiving

Algemeen

ALBRANDSWAARD - Wethouder Martijn Heezen heeft op zaterdag 9 oktober 2021 het gerenoveerde zwembad en de nieuwbouw van MaiDiving officieel geopend in aanwezigheid van twee oud-wethouders, die mede aan de wieg van dit initiatief hebben gestaan, Bert Euser en Maret Rombout. Jeroen Maissan, die tekende voor het ontwerp, heette namens MaiDiving in aanwezigheid van veel belangstellenden de wethouder welkom en memoreerde de aanleiding van het initiatief. 

,,Het mooiste van ouderschap en volwassenheid is de begeleiding van jonge mensen, het delen van levenservaring en de overdracht van kennis, in de ontwikkeling van hun eigen volwassenheid. Soms gaat die begeleiding gepaard met een zoektocht naar de juiste pasvorm en in het geval van mij en mijn zoon Vincent, startte dit in 2005 met de oriëntatie naar een gemeenschappelijk ‘iets’, Het bleek de start van een avontuur, dat voorlopig resulteerde in dit nieuwbouwinitiatief”, aldus een trotse Jeroen Maissan. 

In 2006 zetten zij de eerste stappen in de duiksport, wat zes jaar later resulteerde in de oprichting van Maidiving. Een duikschool met een eigen filosofie. Jeroen legt uit: ,,Duiken moet een toegevoegde waarde hebben. Het maakt het onzichtbare zichtbaar. Mensen blijken altijd tot meer in staat dan zij denken. Dat geldt ook voor mensen met een beperking, die denken dat duiken niets voor hen is, maar met wie wij het tegendeel bewijzen.”

MaiDiving maakt een start in het duiken met blinde mensen en mensen met een fysieke- en of verstandelijke beperking. De laatste jaren heeft de duikschool zich verder ontwikkeld en kreeg zij het PADI-award voor haar innovatief en onderscheidend vermogen in de duiksport. 

Het gerenoveerde zwembad én de nieuwbouw van MaiDiving blijkt een prachtig functionele match. Heel praktisch is dat de oefenruimte voor het duiken nu op loopafstand van de winkel en de theorieruimte is. Het zwembad voldoet nu aan de eisen van de beeldkwaliteit, zoals gesteld voor de Groene Loper. De Gemeenteraad heeft in 2017 besloten tot een financiële instandhouding tot 2037.

De wethouder gaf in zijn toespraak aan, dat de gemeente aanvankelijk sceptisch was met het bouwinitiatief van MaiDiving, maar dat door de vasthoudendheid van de initiatiefnemer er in samenwerking met de gemeente nu een pracht resultaat staat. Maret Rombout sprak over de toevoeging van een pareltje, waarmee door de directe verbinding van de duikschool met het zwembad er nu echt sprake is van een meerwaarde voor alle gebruikers en voor het dorp.

Uit de krant

Advertenties uit de krant