Afbeelding

Jubileum OVA

Algemeen

ALBRANDSWAARD - Ouderen Vereniging Albrandswaard OVA heeft wat te vieren want ze zijn jarig (geweest). Op 10 december 2015 is OVA opgericht en toen zijn ze voorzichtig van start gegaan met de doelstelling: ‘als we 100 leden halen, gaan we door’. Dat streefaantal werd al snel overtroffen. De ledenaanwas bleef groeien en inmiddels heeft OVA haar bestaan bewezen en zijn ze een bloeiende vereniging met ruim 300 leden.

Elke maand wordt er een gezellige middagbijeenkomst georganiseerd met een muzikale omlijsting, die geheel gratis is voor de leden. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten voor de leden zoals: Koersbal; bingo; bridge*; busreizen; belastinghulp etc. De evenementen-commissie streeft ernaar om de leden zoveel mogelijk waar te geven voor de contributie van 22,50 euro per jaar. Om die contributie zo laag mogelijk te kunnen houden, ontkomen zij er niet aan om voor deelname aan sommige activiteiten een eigen bijdrage te vragen. 

OVA heeft haar eerste lustrum bereikt op 10 december 2020. In dat jaar werden al plannen gemaakt om dit te gaan vieren, maar e.e.a. moest helaas uitgesteld worden. In december gaat het dan toch gevierd worde met een vaartocht op de MS Marlina. Via de maandelijkse Nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gehouden van alle ins en outs van de activiteiten. 

De activiteiten van OVA staan ook open voor niet-OVA leden, die dan logischerwijze hiervoor moeten betalen. Op die manier kunnen zij ook bevorderen, dat het OVA-lidmaatschap veel voordelen biedt.

Voor bridge is OVA op zoek naar iemand, die hieraan leiding wil geven. Neem contact via secretariaat.o.v.albrandswaard@gmail.com.

Uit de krant

Advertenties uit de krant