Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

INGEZONDEN

In Albrandswaard is al jaren een Maatschappelijke Adviesraad ( MAA) actief. Regelmatig schrijven we een stukje in deze krant over onderwerpen die we bespreken.

De MAA bestaat uit vrijwilligers die maatschappelijk betrokken zijn: gewone burgers, geen ambtenaren. De leden van de Adviesraad worden benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht een MAA te hebben als klankbord. Op verzoek van het College bekijken wij hun plannen voor nieuw beleid of regelgeving en geven wij daarover advies. Onze adviezen gaan over het Sociale Domein, denk aan de WMO, maar ook de Jeugdwet, de Participatiewet (schuldhulpverlening) en de Wet Passend Onderwijs vallen hierin. Ons doel is elke keer een nieuwe regeling door de ogen van de toekomstige gebruikers te bekijken. Beantwoordt de regeling aan de bedoeling? Belangrijk werk, want het zijn terreinen waarvoor je bij de gemeente kunt aankloppen voor informatie en hulp als het tegenzit in het leven. En dat kan ons allemaal overkomen.

Kinderen in armoede
Opgroeiende kinderen kosten veel geld en iedere ouder gunt zijn kind een onbezorgde jeugd, maar in onze gemeente leven ruim 300 kinderen in armoede. Gelukkig zijn er dan twee regelingen van deze gemeente: het Kindpakket en Schoolkosten voortgezet onderwijs om gezinnen te ondersteunen.

De Kinderombudsman meldde recent dat helaas maar 65 procent en 35 procent van deze regelingen gebruik wordt gemaakt in onze gemeente. De MAA vindt dat het streven moet zijn om 100 procent gebruik te bereiken. Regelingen moeten bekender en minder ingewikkeld worden. Helpt u mee ouders op deze regelingen te wijzen? 

Contact
Voor uw reacties, signalen en/of meer informatie over de Maatschappelijke Adviesraad kunt u contact opnemen met de voorzitter, Piet van Verseveld. Hij is te bereiken via tel. 06-38551348 of e-mail maa@vanverseveld.eu. Ook zoeken wij nieuwe leden.

Meer berichten