Logo deschakelalbrandswaard.nl
<p>Zero emissie bus van de RET. (foto: Rick Keus / RET) </p>

Zero emissie bus van de RET. (foto: Rick Keus / RET)

(Foto: )

Aantal reizigers RET gehalveerd

REGIO – Na topjaar 2019 halveerde het aantal reizigers voor de RET bijna in 2020. Maurice Unck, algemeen directeur: “We hebben na jaren van recordgroei in 2020 een ongekende dip doorgemaakt. Tegelijkertijd bleven we als vitale sector klaarstaan voor mensen die op ons aangewezen zijn. Ik ben ongelooflijk trots op alle collega’s die het afgelopen jaar dag in dag uit voor onze reizigers klaarstonden. Inmiddels is er licht aan het einde van de tunnel. We zien ernaar uit om zodra dat mogelijk is verantwoord en stap voor stap meer reizigers te verwelkomen.”

De eerste maanden van 2020 verliepen voor de RET goed: reizigersaantallen bleven groeien en klanten waardeerden het bedrijf voor het eerst met een 8. Maar toen de coronacrisis losbarstte, zakte het aantal reizigers in één klap weg naar 15 tot 20 procent van de gebruikelijke aantallen.
Maurice Unck: “Behalve tot financiële zorgen, leidde dit tot onzekerheid bij de collega’s die buiten hun werk bleven doen. Zeker in het begin, toen nog weinig bekend was over het virus. Hun moed om in die onzekere omstandigheden elke dag weer klaar te staan voor de reiziger, waardeer ik enorm.”

Blijven investeren

Ondanks de tegenslagen bleef de RET investeren in het reizen van de toekomst. Het bedrijf bereidde samen met diverse partners de aanbesteding van een landelijk MaaS-platform voor, trof voorbereidingen voor het nieuwe OV-betalen (o.a. met de bankpas) en bestelde 42 nieuwe zero emissie bussen.

Onder invloed van corona versnelde de RET bovendien de ontwikkeling van de drukte-indicator in de RET Reisplanner en Real Time App, de samenwerking met aanbieders van deelscooters en -fietsen en het spreiden van reizigersstromen. Tot slot werd er gewerkt aan de keervoorziening bij Pijnacker, die het mogelijk maakt om de metrofrequentie tussen Pijnacker en Rotterdam Centraal in de spits te verdubbelen.

Vooruitkijken

Unck benadrukt dat het afgelopen jaar hemzelf en zijn collega’s niet in de koude kleren is gaan zitten: “Het was een intensief jaar waarin we ons steeds weer moesten aanpassen. Denk aan de invoering van de mondkapjesplicht, het uitbreiden van de schoonmaak en het vanwege toenemend verzuim aanpassen van de dienstregeling. Dat vroeg veel, van iedereen.”

Tegelijkertijd gloort er licht aan de horizon: “Met de toenemende vaccinatiegraad zal er steeds meer mogelijk zijn en zullen de reizigersaantallen weer groeien. Binnen enkele jaren verwachten we weer op de aantallen van voorheen te zitten, om vervolgens door te groeien.”

Unck is positief over de politieke bereidheid om te investeren in het OV van de toekomst. Het Nationaal Groeifonds stelt middelen beschikbaar en politieke partijen namen voor het eerst sinds jaren miljardeninvesteringen op in hun verkiezingsprogramma’s. “Ondanks corona is het bewustzijn toegenomen dat meer en beter OV hard nodig is: voor een sterke economie, een duurzame samenleving en een maatschappij waarin mensen meedoen.”

Met de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding voor heel 2021 laat politiek Den Haag bovendien zien dat om stappen te kunnen maken op de langere termijn, eerst hulp op de korte termijn nodig is. “Het stelt mij gerust te zien dat het kabinet met ons het afbraakscenario wil afwenden. We hebben goede hoop dat ook voor 2022 een oplossing wordt gevonden. Samen werken we aan beter OV en aan verantwoord herstel in de komende jaren.”

Meer berichten