Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Veel onrust over Valckestynse bos

ALBRANDSWAARD - Er is veel onrust ontstaan in Albrandswaard sinds de Omgevingsvisie 2040 werd besproken in de raadsvergadering. De raad besloot unaniem om de Omgevingsvisie niet te behandelen en opnieuw te laten opstellen omdat er nogal wat veranderd is sinds de visie in 2018/2019 is opgesteld. In deze toekomstvisie staat bijvoorbeeld dat het Valckesteynse bos, door de nabijheid van het metrostation in Poortugaal, interessant is voor woningbouw. Andere locaties die de gemeente op het oog heeft, zijn onder meer de gebieden Kruisdijk – Zwaardijk en Molendijk-Noord.

René van der Steen startte met andere omwonenden een petitie om het college te laten zien hoe geliefd het bos bij de inwoners van Albrandswaard is en om de raad te overtuigen dat het een slecht plan is om in het bos te gaan bouwen. Ook wil hij aantonen dat het participatieonderzoek onder de inwoners niet representatief is geweest. Inmiddels is de petitie al 2876 keer ondertekend.

Verontwaardiging
,,Ik woon zelf aan de achterkant van het bos en loop er dagelijks doorheen met de hond”, vertelt Van der Steen. ,,Toen ik hoorde dat het Valckesteynse bos aangewezen werd als eventuele bouwlocatie, schrok ik en ben ik op onderzoek uitgegaan. Aan ons is als omwonenden nooit naar een mening gevraagd. de Omgevingsvisie staat vermeld dat er 160 mensen hebben deelgenomen aan het participatieproces, waarvan ruim de helft aan meerdere bijeenkomsten heeft meegedaan. Daarnaast geeft de visie aan dat er polls via Facebook zijn gehouden en dat daar 2000 mensen aan hebben deelgenomen. Maar daaruit blijkt ook dat er meerdere mensen meerdere keren hebben kunnen deelnemen. Dus of dat aantal klopt, is mij niet duidelijk. Toen ben ik aan mensen gaan vragen wat ze ervan vinden en het enige wat ik terugkrijg is veel verontwaardiging. Niemand wil dat er woningbouw komt en het bos verdwijnt. Daarom zijn wij de petitie gestart. Het onderwerp leeft. We stonden de hele week in de top 10 van de meest actieve petities. Dat zegt wel genoeg voor zo’n klein dorp toch?”

Dieren
,,In het verleden is het Valckesteynse bos aangelegd als compensatiebos voor de industriegebieden”, gaat Van der Steen verder. ,,Ook is het gebied door de provincie aangewezen als ‘ruimte om de stad’ en heeft het een bosfunctie gekregen en is het zo ook ingericht. En daar wordt volop gebruik van gemaakt. Mensen komen van ver om hier te wandelen. Daarnaast zijn er ook veel dieren te vinden. Vele soorten vogels die elders op het eiland IJsselmonde schaars zijn, reptielen en zelfs reeën. Dan vind ik het vreemd dat er in de omgevingsvisie staat dat het bos minder landschappelijke kwaliteiten heeft. Ik heb ook gebeld met Staatsbosbeheer en daar wisten ze ook niks van deze ‘plannen’ af.”

Wat Van der Steen ook stoort is dat er in de Omgevingsvisie zinnen gebruikt worden als ‘Het groene karakter blijft uitgangspunt’, ‘Een gezonde en groene leefomgeving is belangrijk’ en woorden als ‘groene oase’. ,,Dat blijft het niet als je een heel bos weghaalt.”

Petitie
Van der Steen hoopt dat met de petitie het Valckesteynse bos volledig uit de nieuwe Omgevingsvisie zal verdwijnen. Men vindt de petitie via https://
valckesteynsebos.petities.nl.


Wethouder Schneider: ‘Er is nog niks besloten’

Wethouder Ronald Schneider begrijpt de onrust heel goed. ,,Maar er is nog niets definitief besloten”, zegt de wethouder. ,,Bij het opstellen van de Omgevingsvisie kwam het Valkensteijnse bos samen met andere locaties naar voren als potentiële woningbouwlocatie.

Er is dringend behoefte aan woningen, landelijk en ook in onze regio. En daardoor staan we voor deze moeilijke taak. We weten dat we keuzes moeten maken en plaatsen aan moeten wijzen waar gebouwd kan worden. En zeker in een gebied als Albrandswaard waar het hartstikke fijn wonen en recreëren is, is dat lastig. Ik kan me dan voorstellen dat mensen zich hier druk om maken. We gaan de komende tijd met de hele gemeenteraad kijken waar woningen gebouwd zouden kunnen worden. De provincie heeft de voorkeur voor verdichting in de buurt van de metrostations. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Democratie
Over de petitie is wethouder Schneider alleen maar positief. ,,We leven in een democratie en iedereen kan zijn stem laten horen.

,,De gemeenteraad is aan zet”, gaat de wethouder verder. ,,Ik wil het aan hen laten om tot een keuze te komen. De provincie vraagt ons om met een bod te komen over de aantallen woningen die wij de komende jaren willen gaan bouwen. Hier ligt de nadruk op de sociale woningbouw. Het is in de eerste instantie aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Wij als college komen dus in eerste instantie niet met een voorstel.”

,,Het bod waarmee ik naar de provincie ga, wordt dus aangedragen door de gemeenteraad. Half september zullen wij als Bestuur van Albrandswaard met een voorstel bij de provincie moeten komen, tot dan heeft de gemeenteraad tijd om uit te zoeken waar het beste gebouwd kan gaan worden.”

Meer berichten