Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Verbazing en boosheid over ontbreken financiële onderbouwing

ALBRANDSWAARD – Over de verhuizing van sportpark De Omloop wordt al jaren gepraat. Nu ligt er ineens een locatiestudie van acht locaties, waarvan er vijf hetzelfde scoren op criteria als bereikbaarheid of draagvlak. Toch spreekt de gemeente haar voorkeur uit voor variant 3, aan de Omloopseweg-Zuid.

Door Anouk Breeman

Maandagavond werd het voorstel besproken in de commissie Ruimte. Althans, dat was de bedoeling. Want de financiële onderbouwing - het kostenplaatje voor elk van de varianten – ontbrak, terwijl het om een miljoeneninvestering gaat. ,,Ik weet niet welke emotie de boventoon voert: verbazing of boosheid”, begon Mariëlle Vergouwe (EVA).

,,Waarom is de commissie niet betrokken bij dit pan? En waarom is de locatiestudie niet opgesteld door een objectief, extern bureau?”, wilde James Scharink (GL) weten. ,,Dit is de slager die zijn eigen vlees keurt. Dit voorstel is toegeschreven naar de voorkeursvariant van het college. Omwonenden zijn niet betrokken. We zitten hier niet alleen voor de belangen van de verenigingen, maar voor die van álle inwoners van Albrandswaard”, zei Mariëlle Vergouwe (EVA).

Referendum
,,De raad moet een keuze maken, maar wel op basis van juiste en volledige informatie. Eigenlijk is dit zonde van onze tijd”, vond ook Henk Duurkoop (PvdA). ,,We krijgen als raad geen gelegenheid om besloten bij elkaar te komen om hierover te discussiëren. Dat is een gemis in de besluitvorming”, zei Richard Steger (NAP). ,,Als ik een huis ga kopen en kan kiezen tussen een aantal gelijkwaardige woningen, geeft de prijs de doorslag!”

,,We zijn niet tegen dit voorstel, maar we kunnen er ook niet voor zijn. Daarvoor ontbreekt nog teveel informatie”, zei Roy Verduyn (VVD). ,,Dit leent zich voor een referendum onder alle inwoners”, opperde Frans van Zaalen (FRANS).

Duidelijkheid
Stem-Lokaal en CDA waren wél positief over het voorstel. ,,Hiermee krijgen de sportclubs eindelijk duidelijkheid. Wij vinden het heel belangrijk dat er in alle drie de kernen gesport kan worden en dat de sportverenigingen dus in Rhoon blijven”, zei Wendy Verduijn (SL).

,,Na al die jaren is een keuze nodig. Dat vraagt om politiek lef. Bij alle locaties zullen er bewoners bezwaren hebben. Er is niet één locatie die er met kop en schouders bovenuit steekt. Maar dit was oorspronkelijk al de voorkeursvariant. En er moet op deze locatie toch een nieuwe toegangsweg komen, dus nu kun je dit gebied integraal ontwikkelen”, zei Sander van der Kaaij (CDA).

,,We zijn de getallen nog aan het fine-tunen. U krijgt ze zo snel mogelijk! Kijk naar de verschillen in kosten tussen de locaties”, benadrukte wethouder Ronald Schneider telkens weer. ,,Die verschillen zijn gering. Welke locatie je ook kiest, overal zijn nieuwe accommodaties nodig.”

De verhuizing van sportpark De Omloop staat op de agenda van de raadsvergadering van 26 april. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend of er eerst nog een extra commissievergadering over dit onderwerp komt.

Meer berichten