Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Omgevingsvisie teruggestuurd naar de tekentafel

ALBRANDSWAARD – Maandagavond stond de behandeling van de Omgevingsvisie Albrandswaard 2040 op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Daarin schetst het college in grote lijnen de ruimtelijke keuzes in de gemeente. Details worden later uitgewerkt in gebiedsprogramma’s.
In deze toekomstvisie schrijft de gemeente bijvoorbeeld dat het Valkensteynse bos, door de nabijheid van het metrostation, interessant is voor woningbouw. Andere locaties die de gemeente op het oog heeft, zijn onder meer de gebieden Kruisdijk – Zwaardijk en Molendijk-Noord.
Bij aanvang van de vergadering opperde coalitiepartij VVD om de omgevingsvisie niet te behandelen omdat het stuk ‘niet rijp is voor besluitvorming’ . ,,Dit stuk stond in december 2019 al eens op de agenda. Destijds hebben bewoners daarin inspraak gehad. Nu ligt hetzelfde stuk voor ter besluitvorming. Maar de wereld is sindsdien nogal veranderd”, zei Mario Bianchi (VVD). Door de Coronamaatregelen is thuiswerken niet meer weg te denken, waardoor veel mensen niet meer dichtbij hun werk hoeven te wonen, redeneert de VVD. ,,Maar we hebben nu ook te maken met een woningopgave vanuit de provincie. Laten we daar eerst over besluiten. Wij roepen het college op om daarna met een beter en realistischer voorstel te komen.”
De andere partijen stemden unaniem in met dit voorstel om de omgevingsvisie nu niet te behandelen.

Meer berichten