Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Online viering wereldgebedsdag

RHOON - De jaarlijkse wereldgebedsdagviering zal dit jaar online plaatsvinden op zondag 7 maart om 17 uur vanuit de dorpskerk in Rhoon. Het thema is Rotsvast. De viering is voorbereid door vrouwen uit Vanuatu, een van de 173 deelnemende landen. Dit eilandenrijk werd tot 1980 als de Nieuwe hebriden bestuurd door Engeland en Frankrijk. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.wereldgebedsdag.nl.

Voorganger is ds. Coen van Alphen, organist is Niels-Jan van der Hoek, medewerking wordt verleend door Bert Plaizier en de wereldgebedsdagcommissie Albrandswaard. De link om de viering online te volgen vindt men achterin De Schakel. De liturgie kan men per e-mail aanvragen via ‘Bericht van de kerk’, e-mail: wjspoormaker@tiscali.nl. Als men in het adressenbestand staat, ontvangt men het bericht automatisch.

De wereldgebedsdagcommissie is dankbaar dat deze keten van gebed ook in Albrandswaard kan doorgaan, ook al is het anders dan in voorgaande jaren. Zij hoopt dat velen de viering online zullen meebeleven.

Een gift voor de doelen in Vanuatu is welkom op rekeningnummer NL48TRI 0390224839 ten name van Stiching Nederlands Comité Wereldgebedsdag onder vermelding van ‘Vanuatu’.

Meer berichten