‘Tijsjesdijk gevaarlijk voor fietsers en wandelaars’
Logo deschakelalbrandswaard.nl
<p>De Tijsjesdijk in Rhoon kent meerdere versmallingen.&nbsp;</p>

De Tijsjesdijk in Rhoon kent meerdere versmallingen. 

(Foto: )

‘Tijsjesdijk gevaarlijk voor fietsers en wandelaars’

RHOON – In augustus 2019 nam Hans Heukels voor het eerst contact op met de gemeente over de veiligheid van de Tijsjesdijk. Hij maakt zich zorgen over de kinderen die daar iedere dag vanuit de wijk Essendeal naar school fietsen en lopen. ,,De dijk is niet veilig”, zegt hij. ,,Het is een schoolroute en er lopen en fietsen heel veel kinderen. De dijk is gesloten voor doorgaand verkeer in de ochtend en van 15 tot 18 uur, maar dat is niet voldoende.
Er rijdt nog steeds veel bestemmingsverkeer, zeker ook tijdens de schooltijden.”
In november 2019 nam een ambtenaar van de gemeente de moeite om samen met Hans Heukels over de dijk te wandelen en hij liet weten dat hij het probleem begreep. ,,Deze ambtenaar beloofde om dit met de betreffende wethouder af te stemmen. Doordat ik zelf meerdere keren aan de telefoon hing, kreeg ik na een maand of drie te horen dat de wethouder er geen interesse in had om er iets aan te doen.”

Door Astrid Potuijt

,,Ik heb de hele situatie even laten rusten, maar toen in september 2020 de scholen weer opengingen, vond ik dat ik lang genoeg had gewacht. Uiteindelijk heb ik in oktober met wethouder Martijn Heezen gesproken en ik kreeg het idee dat hij mijn zorg begreep. Mondeling werd er afgesproken dat er contact met mij zou worden opgenomen voor een samenwerking. Tot op heden is de wethouder er niet op terug gekomen. En dat frustreert.”

De Tijsjesdijk kent versmallingen waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. De helft van de automobilisten die er rijdt, neemt geen gas terug als er kinderen fietsen of lopen. ,,Dat de afsluiting van 16 naar 15 uur is verplaatst, vind ik al een stap in de goede richting, maar het is niet genoeg”, zegt Heukels. ,,De auto is te dominant aanwezig op de dijk en eigenlijk zou de auto te gast moeten zijn. Zet de voetganger en fietser op nummer één.”

,,Misschien is het een financiële kwestie”, gaat Heukels verder. ,,Maar dan denk ik wel dat ze een kans hebben laten liggen toen er nieuwe parkeerplaatsen werden gemaakt aan de Tijsjesdijk. Er is nergens in Albrandswaard een doorgaande weg binnen de bebouwde kom, zonder voet- of fietspad. Waarom kan dit bij deze drukke dijk dan niet?”

Heukels is niet de enige die zich druk maakt om de kinderen, hij sprak de afgelopen jaren veel mensen die in de wijk Essendeal wonen en bewoners van de dijk zelf. ,,Ik begrijp niet waarom er vanuit de gemeente geen aandacht voor deze schoolroute is. Ik zou samen met veel andere omwonenden, graag zien dat er wat aan de verkeerssituatie veranderd, zodat onze kinderen ook zelfstandig veilig naar school kunnen fietsen en lopen.”

We vroegen wethouder Martijn Heezen om een reactie:

,,Wij kennen de verkeerssituatie van de Tijsjesdijk. We hebben de laatste jaren meerdere initiatieven genomen om de dijk veiliger te maken. Hierover zijn we ook in overleg geweest met de bewoners zowel op de dijk als beneden aan de dijk.

De maximale snelheid op hele dijk is teruggebracht naar 30 km. De toegang van de dijk is ’s morgens tussen 7.00 tot 9.00 uur en einde van de dag tussen 15.00 en 18.00 uur afgesloten middels een zinkbare paal (poller) voor doorgaand verkeer. De kinderen kunnen hierdoor op deze tijdstippen veiliger lopen of fietsen naar school. Alleen bestemmingsverkeer kan op deze tijdstippen gebruik maken van de Tijsjesdijk.

De dijk is erg smal en bied weinig ruimte om een losliggend fiets- en/of wandelpad te realiseren naast de openbare weg. Ook merken we in toenemende mate, dat het bestemmingsverkeer de regels op de Tijsjesdijk niet zo nauw neemt. Mijn oproep aan dit verkeer is dan ook om zich te houden aan de maximale snelheid van 30 km. en ruimte te geven aan onze en hun eigen kinderen.

Vanzelfsprekend heeft de Tijsjesdijk, en de verkeerssituaties in andere gedeelten van Albrandswaard, onze continue aandacht. Waar verbeteringen of aanpassingen mogelijk zijn, gaan we die zeker bekijken.”

Meer berichten