Groot onderhoud Sint Willibrorduskerk
Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Groot onderhoud Sint Willibrorduskerk

RHOON - Binnenkort wordt gestart met het groot onderhoud van de Sint Willibrorduskerk aan de Dorpsdijk 236 in Rhoon.

Vorig jaar zijn er inventarisaties uitgevoerd om op basis van inspecties ter plaatse, duidelijkheid te verkrijgen in de noodzakelijke onderhouds-situatie.

Hiervoor is een onderhoudsoverzicht en raming gemaakt en is er een aanbesteding gehouden met vier aannemers. Bij deze aanbesteding is de aannemer Hulshof gekozen.

De Sint Willibrorduskerk is geen zelfstandige organisatie meer; in 2010 is er een fusie geweest met alle andere Rooms-Katholieke kerken op Voorne-Putten (Hellevoetsluis, Brielle, Spijkenisse en Rozenburg en Hoogvliet). Samen vormen ze de parochie van de Heilige Nicolaas Pieck en Gezellen. (Dit zijn de overste én alle andere martelaren van Gorcum samen). En natuurlijk vallen ze bestuurlijk ook onder het Bisdom Rotterdam. Het parochiebestuur heeft in november 2019 een Bisschoppelijk Machtiging aangevraagd en na goed overleg met het bisdom en het bouwbureau van het bisdom uiteindelijk de laatste goedkeuringen ontvangen.

Het onderhoud wordt begeleid door diverse personen waarbij het toezicht gehouden wordt door architectenbureau De Steunbeer, vanuit de parochie door het bestuur, en het bisdom houdt toezicht vanuit het bouwbureau. Op de locatie zal één persoon van de plaatselijke kerk aanspreekpunt zijn.

Doel van de instandhoudingswerkzaamheden zijn om te komen tot een situatie waarbij zeer geruime tijd op een goede en veilige manier van de Willibrorduskerk gebruik kan worden gemaakt.

Aandacht wordt o.a. besteed aan:
Metsel- en voegwerk
Kozijnen, ramen en loopbruggen
Trappen en balustrades
Vervanging van dakbedekking
Beglazing
Natuur- en kunststeen stucwerk
Metaal- ijzer en kunststofwerken
Dakgoten en hemelwaterafvoer
Bliksembeveiligingsinstallatie

Uiteraard wordt zo veel mogelijk geprobeerd de hinder, tijdens het gebruik van de kerk in de weekenden en tijdens de vieringen gedurende de week, bij begrafenissen etc. tot het minimum te beperken. Maar enig ongemak of improvisatievermogen zal ongetwijfeld niet te vermijden zijn.

Werken in coronatijd vergt natuurlijk enige aanpassingen, maar de geldende regels op de bouwplaats zullen worden gerespecteerd.

De verwachting is dat begin juni dit project klaar is, uiteraard afhankelijk van de omstandigheden.

Meer berichten