INGEZONDEN: Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard
Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

INGEZONDEN: Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

De Maatschappelijke Adviesraad maakt zich sterk voor de inwoners van de Gemeente Albrandswaard die gebruik maken van de voorzieningen op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugdzorg, werk-inkomen & participatie.

Door de Covid-19 crisis is het goed denkbaar dat de uitvoering van de WMO voorzieningen deels of in zijn geheel moet worden gestaakt.
De maatregelen vanuit de overheid, op advies van het RIVM, moeten nauwkeurig worden opgevolgd en hierdoor ontstaan er beperkingen in de uitvoering van de toegekende voorzieningen en de onderlinge contacten.

De Maatschappelijke Adviesraad wordt tussentijds geïnformeerd door de wethouder inzake de problemen die er zijn ontstaan en de inspanningen die de gemeente verricht om de dienstverlening op het gebied van de WMO, jeugdzorg, werk-inkomen & participatie zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.
De dienstverleners hebben de inwoners die ondersteuning ontvangen schriftelijk op de hoogte gesteld van de actuele situatie.

Daarnaast zijn er ook inwoners die op eigen verzoek geen ondersteuning wensen te ontvangen in verband met een kans op besmetting.

Door alle beperkende maatregelen is de kans aanwezig dat mensen geïsoleerd raken. Men kan zich dan behoorlijk eenzaam gaan voelen. Het is van belang dat we als samenleving deze signalen oppakken en waar nodig een helpende hand bieden.
Stichting Welzijn Albrandswaard kan worden benaderd voor de nodige ondersteuning.

De Maatschappelijke Adviesraad zou graag in contact komen met de inwoners die ondersteuning ontvangen om te horen hoe de ervaringen zijn en waar verbeteringen wenselijk zijn. Zo kunnen wij de gemeente nog beter adviseren.

Contact:
Voor uw reactie en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad, Piet van Verseveld. Hij is te bereiken tel. 06-38551348 of e-mail maa@vanverseveld.eu 

Meer berichten