Vragen van CDA over gedupeerde ouders in toeslagenaffaire
Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Vragen van CDA over gedupeerde ouders in toeslagenaffaire

Afgelopen week heeft het kabinet bij monde van Staatssecretaris Van Huffelen bekend gemaakt dat de schulden bij de overheid van de ouders die gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire zullen worden kwijtgescholden. Zij meldde hierbij dat de VNG gemeenten zal oproepen hetzelfde te doen en dat met gemeenten wordt samengewerkt aan het oplossen van problemen van deze ouders. Hierover heeft het CDA Albrandswaard de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Kent de gemeente Albrandswaard ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire? 

2. Is er contact met deze ouders en heeft de gemeente deze ouders ook in beeld? Zo nee, is het college bereid om – met in achtneming van alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy – zich in te spannen om in contact te komen met deze ouders? 

3. Hebben de betreffende ouders schulden bij onze gemeente en zo ja, is de gemeente voornemens deze kwijt te schelden, in lijn met de door de Staatssecretaris aangekondigde maatregelen? 

4. Kunt u een beeld schetsen van de overige (schulden)problematiek waar deze ouders mee te maken hebben? Op welke wijze ondersteunt de gemeente hen momenteel? 

Meer berichten