Ingezonden brief
Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Ingezonden brief

“Schneider” legt de bal liever zelf op de stip dan de keuze voor een vrije schop over te laten aan de raadsleden.

In de vergadering Beraad en Advies Ruimte van maandag 18 januari werd uitgebreid gesproken over de bouw van 100 sociale woningen in Essendael en het verplaatsen van de sportvelden.

Zoals ik heb begrepen is de mening van het College van B&W overduidelijk: zij willen de sportvelden in de Rand van Rhoon, ondanks hun liefde voor de polders en het behoud van het groene karakter van Albrandswaard. Dit willen zij ook communiceren naar de Provincie door een rode stip op de ‘drie hectarekaart’ in de Rand van Rhoon te zetten. Met deze suggestie van die rode stip lijkt een nog uit te voeren tweede onderzoek naar mogelijk andere locaties voor de sportvelden meer een formaliteit. De uitkomst staat voor B&W al min of meer vast. De uitkomst van het eerste onderzoek (2018) was trouwens slecht onderbouwd.

Zo lijkt het dus een herhaling van zetten waarbij de oppositie tot besluit haar stem nog een keer mag laten horen, want B&W en de coalitie weten de uitkomst nu al.

Zo wordt er als het even tegen zit straks dus weer een deelplan in Albrandswaard gerealiseerd zonder een totaalvisie, een volgende stap in de verrommeling van ons landschap.

Gelukkig heeft de provincie met haar voorkeur om de sportvelden naar de polder Albrandswaard te verplaatsen een betere stedenbouwkundige visie. Nu maar hopen dat zij daaraan vasthoudt.

Naast de enorme financiële voordelen van dit plan voor alle inwoners van Albrandswaard kan er snel worden gestart. De sportverenigingen hoeven de bal over twee jaar alleen maar op een andere stip te leggen.

Namens bewoners van de Rand van Rhoon,

Thedie Binder

Ingezonden brieven kan men sturen naar redactiealbrandswaard@barlokalemedia. Graag maximaal 300 woorden.

Meer berichten