Logo deschakelalbrandswaard.nl
<p>(foto: Mol. Foto: Water Natuurlijk)</p>

(foto: Mol. Foto: Water Natuurlijk)

Minder mollen gedood door waterschap

REGIO – Er worden minder mollen gedood door waterschap Hollandse Delta. De partij Water Natuurlijk is daar blij mee, vertelt voorzitter Joost Kievit.

Water Natuurlijk zit in het algemeen bestuur van het waterschap. In 2019 vroeg de partij aandacht voor de onnodige bestrijding van mollen op de dijken. “Dit leidde tot een aanpassing van het beleid bij het waterschap Hollandse Delta. Alleen bij schade aan een dijk waardoor de veiligheid in het geding kon zijn werd nog gevangen. Een eerste rapportage laat een forse daling van het aantal gedode mollen zien”, vertelt Kievit.

Mol waardevol

De mol is een belangrijk onderdeel van het ondergrondse ecosysteem. De gangen die hij graaft dragen bij aan de structuur van de bodem en helpen bij de afvoer van regenwater. Als roofdier zorgt het dier voor een natuurlijk evenwicht in de bodem. Voldoende reden om terughoudend te zijn bij het doden van deze dieren. Onnodig dieren doden vindt Water Natuurlijk ook niet acceptabel.

“Dat neemt niet weg dat het dier door z’n graverij ook schade aan de grasmat kan veroorzaken. In sommige gevallen kan hierdoor een veiligheidsrisico ontstaan. De veiligheid van de waterkeringen staat uiteraard voorop”, beseft Kievit.

Aanpassing beleid

Door het stellen van schriftelijke vragen, overleg en het inbrengen van argumenten uit wetenschappelijk onderzoek wist Water Natuurlijk het college van dijkgraaf en heemraden te overtuigen. De bestrijding van mollen kon een stuk minder.

Het beleid werd aangepast. De dijken worden nu geïnspecteerd en pas bij een bepaald vastgesteld schadebeeld aan de grasmat volgt bestrijding. Inmiddels is ervaring opgedaan en is er een tussenrapportage gemaakt. Een forse daling van het aantal gedode mollen wordt hiermee zichtbaar. In het eerste kwartaal van 2018 werden 2252 mollen gedood. Een jaar later waren dat er 1463. In het eerste kwartaal van 2020 werden er nog maar 924 mollen gedood.

De rapportage van het waterschap Hollandse meldt ook dat door de nieuwe werkwijze de waterveiligheid nergens in gevaar is gekomen. Water Natuurlijk blij met het resultaat en houdt de vinger aan de pols.

(foto: Mol. Foto: Water Natuurlijk)

Meer berichten