Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Verbod op messen en lachgas in nieuwe APV

ALBRANDSWAARD – In de nieuwe APV wil de gemeente een verbod op lachgas en messen opnemen. Deze nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening telt vijftien wijzigingen, die maandagavond beeldvormend in de commissie Welzijn werden besproken.

Door Anouk Breeman

Hotels, bed en breakfast en sportkantines hebben voortaan geen exploitatievergunning meer nodig. Wel bevat de APV nog diverse regels waaraan zij moeten voldoen, zoals sluitingstijden en schenktijden. Stem Lokaal informeerde naar de relatie met de afspraken die de KNVB heeft gemaakt. Daarin staat dat voetbalverenigingen tot een uur na de wedstrijd of training alcohol mag schenken. ,,Dat gaan we uitzoeken”, reageerde portefeuillehouder Jolanda de Witte.

De VVD wilde weten waarom regels soms preventief worden ingesteld, terwijl ze nog niet in Albrandswaard van toepassing zijn. ,,Wij zijn voor minder regels, dus waarom zou je dat doen?”, vroeg Jolanda Ram (VVD). ,,We hebben bijvoorbeeld uit voorzorg een bepaling opgenomen dat je niet in de berm mag parkeren. In het voorjaar is het heel druk met auto’s. Als de situatie erom vraagt, kunnen we straks meteen acteren”, antwoordde De Witte.

,,Is het dan ook mogelijk om een verbod op parkeren in voortuinen op te nemen?”, wilde Wendy Verduijn (SL) weten.

Proportioneel
Hans van der Graaff (PvdA) vroeg zich af of een verbod op messen proportioneel is. ,,Mag ik dan straks geen aardappelschilmesje meer mee naar mijn werk nemen om mijn sinaasappel te schillen? Preventief fouilleren, is daar in Albrandswaard behoefte aan?” Met een verbod op messen wil de gemeente overlast door jongeren tegengaan. ,,Die jongeren komen ook van buiten Albrandswaard. In Barendrecht en Ridderkerk mag de politie in bepaalde gebieden wel preventief fouilleren”, reageerde Jolanda de Witte.

CDA vroeg of er iets over overlast op de terreinen van Antes en Fivoor kan worden opgenomen. ,,Daar is de normale wetgeving van toepassing, dus we hebben daar al voldoende mogelijkheden”, reageerde Bas de Ruyter, teamchef van de politie.

GroenLinks vroeg aandacht voor een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen.

Veiligheidsbeleid
Verder stemde de commissie Welzijn maandagavond in met het nieuwe Veiligheidsbeleid. In dit beleidsplan worden de prioriteiten voor de komende vier jaar vastgelegd. Zo wordt komende jaren extra ingezet op verward gedrag, woonoverlast en huiselijk geweld, inclusief preventie. Ook jeugdoverlast is een prioriteit. Een ander aandachtspunt is de veiligheid rond de klinieken van Antes en Fivoor. Verder wordt extra aandacht besteed aan woninginbraken, autocriminaliteit en (brom)fietsendiefstal. De veiligheid van senioren is wel opgenomen in het plan, maar het is geen prioriteit meer

Meer berichten