Logo deschakelalbrandswaard.nl
<p>Het 50.000 ste gezin werd verrast met bloemen.</p>

Het 50.000 ste gezin werd verrast met bloemen.

(Foto: c) Anjo de Haan)

50.000e gezin vraagt hulp bij opvoeden

ALBRANDSWAARD - Home-Start Nederland geeft steun aan het vijftigduizendste gezin met vragen over opvoeden. Ouders die bij Home-Start aankloppen, maken vaak net iets te veel tegelijk mee waardoor er spanningen ontstaan. En vaak hebben ze weinig familieleden, vrienden of kennissen in de buurt om op terug te vallen. Een vrijwilliger van Home-Start is dan een tijdelijke uitbreiding van hun netwerk. Ook de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voeren het Home-Start programma uit voor gezinnen met jonge kinderen én voor zwangere moeders. 

De mijlpaal van het vijftigduizendste gezin is ook een signaal: er zijn steeds meer ouders die stress ervaren en vragen hebben over de alledaagse opvoeding. Tijdens de begeleiding wordt duidelijk dat ze niet de enigen zijn en dat ze er niet alleen voor hoeven te staan. Het is belangrijk dat ouders niet te lang wachten met het vragen van een extra steuntje van een vrijwilliger. Zo’n vrijwilliger is iemand die ervaring heeft met opvoeden en een training heeft gevolgd bij Home-Start. De vrijwilliger heeft tijd, luistert en haakt in op wat ouders zelf vragen. Dit lijkt eenvoudig en weinig, maar het effect is groot. 

De ondersteuning van Home-Start is voor gezinnen gratis. De vrijwilliger heeft één keer per week contact met het gezin. Dit wordt wegens Covid-19 gepast ingevuld. Afhankelijk van de situatie wordt er contact met gezinnen onderhouden door middel van (beeld)bellen, berichtjes of persoonlijke ontmoetingen.

Home-Start is nu achtentwintig jaar in Nederland. Het programma voor opvoedsteun wordt wereldwijd in meer dan twintig landen ingezet. In de BAR gemeenten wordt Home-Start uitgevoerd door CJG Rijnmond. 

Wie zelf een extra steuntje wil krijgen of bieden kan vrijblijvend contact opnemen met de coördinator Jeanette Dekker (06-35124547, j.dekker@cjgrijnmond.nl) 

Meer informatie is te vinden op www.home-start.nl.

Meer berichten