Logo deschakelalbrandswaard.nl
<p>Schutskooiwijk.</p>

Schutskooiwijk.

(Foto: )

Groen licht voor (her)ontwikkeling Schutskooiwijk en Poortugaal-West

POORTUGAAL – De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem in met de uitgangspunten van de stedenbouwkundige verkenning Schutskooiwijk/Poortugaal-West. In deel 3 van deze raadsvergadering -die op 14 december begon-, ging de raad ook akkoord met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Woningbouwvereniging Poortugaal voor de uitvoering van het plan.

Door Anouk Breeman

De gemeente wil samen met WBV Poortugaal de wijk opknappen. Dat houdt in dat 108 sociale huurwoningen uit de jaren 50 worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Daarnaast komen er 32 tot 52 extra sociale huurwoningen bij, zodat er in totaal 140 – 160 sociale huurwoningen in de wijk zijn. Daarnaast komen er 100 vrije sectorwoningen bij, waarmee het gebied in totaal 260 woningen telt.

Alle fracties zijn positief over het voorstel. Wel werden er wat kanttekeningen geplaatst. Zo dienden NAP, Groen Links, VVA en PvdA een amendement in. Zij willen graag toegevoegd hebben dat de gemeente zich inzet om de huidige bewoners een woning te laten betrekken in de nieuwe Schutskooiwijk, de ‘terugkeergarantie’.

Woningtoewijzing
,,Ik begrijp het gevoel, maar primair is woningtoewijzing de verantwoordelijkheid van de woningbouwvereniging”, reageerde wethouder Ronald Schneider. ,,Ik heb goed contact met WBV Poortugaal, zij gaan de individuele wensen van bewoners inventariseren en wij kijken mee.”

Voor de overige fracties was deze uitleg voldoende. In een debat probeerden PvdA, GL en NAP tevergeefs de overige partijen nog op andere gedachten te brengen. ,,De wethouder zegt eigenlijk: ‘Als we dit opschrijven, bruuskeren we de woningbouwvereniging”, zei Hans van der Graaff (PvdA) tegen Sander van der Kaaij (CDA). ,,Ik snap dat de wethouder niet in het vaarwater van de woningbouwvereniging wil zitten. Hij wil doen wat hij kan als wethouder en dat is voor ons afdoende”, zei Van der Kaaij.

Vertrouwen
,,In dit project zijn we partner van de woningbouwvereniging, dus mogen we best wat wensen op tafel leggen. Als we dit op schrift stellen, geeft dat de bewoners vertrouwen”, vulde Richard Steger (NAP) aan. Van der Graaff: ,,In andere gemeenten, zoals Hoogvliet en Ridderkerk, heb ik dit vaak mis zien gaan. Als de wethouder dit toch al doet, kan het toch geen kwaad om het op papier te zetten?”

,,Wij staan óók voor de bewoners, we vinden de amendementen sympathiek. Maar we vertrouwen op dit college, dus zijn ze overbodig”, reageerde Wendy Verduijn (Stem Lokaal).

Ook EVA vertrouwt erop dat de wethouder in gesprek blijft met bewoners en de woningbouwvereniging. ,,Uiteindelijk moeten die afspraken landen in sociaal plan, dat we dan in de raad kunnen bespreken”, zei Richard Polder (EVA).

EVA, NAP en LA hebben moeite met de bouwhoogte van vier woonlagen, omdat dat niet in het dorpse karakter past. ,,Er is veel behoefte aan gelijkvloerse appartementen. Als je ook groen wilt behouden, zul je toch de hoogte in moeten”, reageerde de wethouder.

Leefbaar Albrandswaard was positief over de aandacht voor duurzaamheid in het plan, ,,En we zijn blij dat de postduivenvereniging een plek krijgt bij de ijsbaan”, zei Ton Vuik.

Meer berichten