Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Huisbezoeken 75-jarigen

ALBRANDSWAARD - Sinds september 2019 zijn huisbezoeken aan 75-jarigen gestart op verzoek van de gemeente Albrandswaard. Stichting Welzijn Albrandswaard voert deze bezoeken uit, meestal in tweetallen met getrainde vrijwilligers, maar momenteel alleen i.v.m. het hanteren van de 1,5 meter afstand.

Het geboortejaar 1944 is sinds kort afgerond, in november is gestart met mensen geboren in 1945. Tijdens zo’n gesprek komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals wonen, tijdsbesteding, gezondheid, enz. Ouderenwerker Yvonne Schults en haar team van vrijwilligers bespreken de mogelijkheden die er zijn als mensen hulp nodig hebben. Yvonne: “Zo’n gesprek is vrijwillig, in de praktijk zien we dat mensen na afloop verbaasd en opgelucht zijn over de mogelijkheden. In coronatijd wordt eerst telefonisch contact gezocht met mensen, voordat een persoonlijke afspraak wordt ingepland op een later tijdstip. Op die manier kan SWA alvast aan de slag met de hulpvraag”.

Meer berichten