Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Akkoord Albrandswaard tegen eenzaamheid

‘Het begint met bewustwording en signaleren’

ALBRANDSWAARD – Er moet (nog) meer gebeuren om eenzaamheid te bestrijden. Daarom heeft de gemeente Albrandswaard zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma Een tegen Eenzaamheid en wordt er gewerkt aan een lokaal akkoord: Albrandswaard tegen Eenzaamheid. ,,We willen nog meer partijen en inwoners samenbrengen en acties ondernemen om eenzaamheid in onze gemeente tegen te gaan”, zegt wethouder Mieke van Ginkel. 

Een van de belangrijkste zaken om eenzaamheid echt te kunnen bestrijden is dat dit probleem uit de taboesfeer wordt gehaald. Van Ginkel: ,,We merken dat praten alleen niet helpt, er is meer nodig”. De gemeente wil met het lokale akkoord bereiken dat eenzaamheid zichtbaar wordt gemaakt en concrete handreikingen bieden. ,,Dit kunnen wij als gemeente niet alleen. We hebben mensen en organisaties uit alle lagen van de samenleving nodig om écht wat voor de mensen die eenzaam zijn te kunnen betekenen. Het begint met deze mensen te vinden. Door het vormen van een brede coalitie hopen we hierin sterker te staan.” 

Maatwerk
Belangrijk in de bestrijding van eenzaamheid is dat wordt gefocust op alle doelgroepen. ,,Want eenzaamheid is niet alleen voorbehouden aan de ouderen. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan alleenstaande ouders, mantelzorgers, mensen die hier naartoe gevlucht zijn… Alle doelgroepen hebben daarbij een eigen aanpak nodig. Want niet iedereen heeft dezelfde behoeften. Kortom: er is maatwerk vereist.”

Activiteiten
In Albrandswaard zijn al tal van activiteiten tegen eenzaamheid. Bijvoorbeeld de acties van Albrandswaard Helpt, het ouderenwerk, eetclubs en de huisbezoeken aan 75-plussers.

Onder meer Woningbouwvereniging Poortugaal, Woonzorg, Dru Yoga, Esperanza, Huisartsenpraktijk Rhoon, Havensteder en SWA hebben tijdens een werkconferentie meegedacht over het akkoord Albrandswaard tegen Eenzaamheid. Tijdens de conferentie die de Week tegen Eenzaamheid afsloot bedachten zij nog meer activiteiten. Zoals het voortzetten van activiteiten die in de Week tegen Eenzaamheid zijn gehouden, telefooncirkels instellen binnen wooncomplexen, eenzame mensen hun verhaal zelf te laten vertellen, werken aan de realisatie van een buurthuis in Rhoon, voorlichting geven over het kunnen herkennen van eenzaamheid, zwaaitegels voor wooncomplexen, nieuwkomers ondersteunen met bijvoorbeeld een taalmaatje en eetclubs voor verschillende doelgroepen.

Bewustwording
Maar alles begint met bewustwording. ,,Dat het probleem er is, dat je het durft te vertellen, dat er iemand is die kan helpen… Ons idee nu is dat er al aardig wat is opgezet maar we deze mensen individueel en via maatwerk moeten benaderen om echt wat te kunnen betekenen. Want de drempel is voor velen hoog en aan ons de taak hen erover te helpen.”

De gemeente is daarom gestart met de voorbereiding van een bewustwordingscampagne. Wilt u hierover meedenken? Dan kunt u contact opnemen met Chantal Zanoni:
c.zanoni@bar-organisatie.nl.

Van Ginkel: ,,Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen aansluiten. Want we willen allemaal hetzelfde: lang en gelukkig leven in Albrandswaard.”

Meer berichten