Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Discussie over verhuizing voetbalvelden De Omloop

ALBRANDSWAARD – Maandagavond is in de commissie Ruimte urenlang gedebatteerd over De Omloop. Het college wil de voetbalvelden van v.v. Rhoon en WCR een klein stukje verplaatsen naar de Rand van Rhoon, zodat er 140 woningen gebouwd kunnen worden in het zuidoosten van Rhoon. Dit plan zal naar schatting 3,7 miljoen euro kosten.

Door Anouk Breeman

De eerste inspreker van de avond, Hans van Erk, belichtte het voorstel van Adriaan van Erk Ontwikkeling BV. In dat plan verhuizen de voetbalclubs naar een nieuw sportcomplex in Polder Albrandswaard, zodat er op De Omloop 240 woningen kunnen worden gebouwd. Van elke verkochte woning ontvangt de gemeente 10.000 euro, zodat dit plan zo’n 2,5 miljoen oplevert.

De volgende spreker, Marco van Wassenaar van v.v. Rhoon, is enthousiast over het collegevoorstel. ,,We zijn een echte familievereniging met 700 leden. Veel van onze 400 jeugdleden komen uit Portland. Smitshoek is een hele grote vereniging, daar ben je een nummer. Verhuizen uit Rhoon is voor ons geen optie”, stelde hij.

Ook Jan de Groote van WCR gaf aan het liefst in Rhoon te blijven. ,,Maar op bepaalde voorwaarden is verhuizing voor ons wel bespreekbaar.” Bewoonster mevrouw Groenewegen pleitte juist voor het open houden van de Rand van Rhoon. ,,Wij staan achter het plan van Van Erk. Het collegevoorstel is niet zoveel beter dat het een verschil van 6 miljoen euro rechtvaardigt. De wereld is veranderd. Veel ouders shoppen, als hun kind in Barendrecht of Smitshoek in een beter team kan spelen doen ze dat ook.”

Coalitiepartijen VVD, CDA, Leefbaar Albrandswaard en Stem Lokaal steunen het collegevoorstel. ,,Die 3,7 miljoen moet je niet zien als verlies, maar als een investering in maatschappelijke waarde”, zei Mario Bianchi (VVD). ,,We moeten snel aan de slag met De Omloop. De voetbalclubs verkeren al jaren in onzekerheid en hebben daardoor te maken met achterstallig onderhoud. En onze inwoners hebben behoefte aan woningen”, zei Sander van der Kaaij (CDA).

GroenLinks noemt het collegevoorstel ‘vlees-noch-vis’. ,,Er komen 100 huizen minder dan in het plan van Van Erk. Het leidt tot verrommeling en een ongerechtvaardigd verlies van 3,7 miljoen. De sportclubs hebben nog geen 2000 leden, we zitten hier voor het belang van álle 25.000 inwoners van Albrandswaard”, zei James Scharink. ,,Het college heeft de alternatieve plannen van Van Erk en Varese al afgeschreven voordat wij het in de gemeenteraad konden bespreken”, fulmineerde Richard Steger (NAP).

,,Ergens zal het pijn doen. Maar Polder Albrandswaard is al deels bebouwd en de Rand van Rhoon niet. Scholieren fietsen ook naar school in Spijkenisse, dus 5 minuten verder fietsen naar de voetbalclub is te overzien. We moeten gaan bezuinigen. Dan moet je als college toch reageren op een plan dat geld oplevert?”, zei Richard Hondebrink (EVA).

Aan het eind van de avond hield wethouder Ronald Schneider een lang betoog. ,,Albrandswaard is dorps, met groene ruimtes en een lokaal verenigingsleven. Als je lukraak gaat bouwen, verlies je wat typisch Albrandswaards is. Dit is inderdaad niet de goedkoopste oplossing. Maar wat is het je waard om je identiteit te borgen? Voor dit bouwplan is bovendien maar twee procent van de Rand van Rhoon nodig.”

Ook de provincie heeft in dit verhaal nog een vinger in de pap. Wethouder Schneider: ,,De provincie geeft niet snel toestemming om buiten de bebouwde kom te bouwen. Waarschijnlijk heeft de provincie een lichte voorkeur voor Polder Albrandswaard.”

Op 5 oktober wordt De Omloop in de gemeenteraad besproken.

Meer berichten