Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

INGEZONDEN: College blind voor winstgevend alternatief sportcomplex Omloop

INGEZONDEN 

Het college bereidt op dit moment de begroting voor de komende vier jaar voor. Gemeenten hebben het op dit moment niet gemakkelijk. De extra taken van het Rijk op het gebied van de Jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning, maar ook op het gebied van duurzaamheid kosten geld en inspanning. Daarnaast staat het gemeenten vrij om zelf invulling te geven aan de andere taken die zij heeft en daarin keuzes te maken. Op 7 september is de gemeenteraad bijgepraat over de keuzes die het college wil maken voor de komende periode. De vooruitzichten zijn niet gunstig en er zal echt bezuinigd gaan worden om tot een sluitende begroting te komen.

Als oppositiepartijen begrijpen we dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Bezuinigen is nooit leuk en het kost moeite en energie om tot maatregelen te komen die een breed draagvlak hebben. Gelukkig kan onze gemeente ook een meevaller tegemoet zien, namelijk de opbrengst van de verkoop van Enecoaandelen. Deze verkoop heeft de gemeente ruim 17 miljoen euro opgeleverd. Dat is een mooi bedrag waar de gemeente voor de inwoners van Albrandswaard goede dingen mee kan doen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat dit geld op een goede en nuttige wijze wordt besteed. Tevens is het verstandig om niet alles direct uit te geven maar ook onze reserves aan te vullen als appeltje voor de dorst. De voorstellen die het college de gemeenteraad nu voorlegt voldoen daar niet aan. Een van de grootste posten binnen dit voorstel is de ontwikkeling van de Omloop. Dit behelst de verplaatsing van de twee sportverenigingen en de bebouwing van het huidige sportcomplex. Voor dit hele project heeft het college een verlies geprognotiseerd van 3,7 miljoen euro. Het staat buiten kijf dat dat sport voor veel mensen belangrijk is en dat verenigingen een goede accommodatie verdienen. 3,7 miljoen euro is voor Albrandswaard echter enorm veel geld. Waar het college geheel aan voorbij wil gaan, is dat er een alternatief plan ligt waarbij geen extra gronden hoeven te worden verworven en wat de gemeente geen geld kost, maar zelfs miljoenen oplevert. De oppositiepartijen vinden het onvoorstelbaar dat het college niet bereid is dit plan nader te onderzoeken en te toetsen op haalbaarheid. Wij zijn benieuwd wat u, als inwoner van Albrandswaard hiervan vindt.

Marielle Vergouwe, fractievoorzitter EVA
Hans van der Graaff, fractievoorzitter PvdA
James Scharink, fractievoorzitter GroenLinks
Richard Steger, fractievoorzitter NAP
Frans van Zaalen, fractievoorzitter FRANS
Suzanne Voogdgeert, fractievoorzitter VVA

Meer berichten