Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Fivoor en Antes Poortugaal starten met pilot sms-dienst

POORTUGAAL - Fivoor start samen met Antes een pilot met een sms-dienst voor omwonenden van de psychiatrische klinieken in Poortugaal. Mede op verzoek van de gemeente hebben beiden organisaties onderzocht hoe zij een aanvulling konden bieden op de huidige communicatie met omwonenden. Aanleiding hiervoor is de wens van omwonenden om snel geïnformeerd te worden bij incidenten die zich afspelen in de klinieken of op het terrein, die mogelijk een impact hebben op de omgeving. Antes en Fivoor willen graag een goede buur zijn en samen tegemoetkomen aan deze behoefte.

Sms-berichten
Deelnemers aan de pilot ontvangen vanaf 16 juli een sms als zich een situatie voordoet die mogelijk van invloed is op de omwonenden. De informatie kan variëren van een veiligheidswaarschuwing tot uitleg over het toesnellen van een ambulance of andere hulpdienst.

Samenspraak
De informatiedienst is in samenspraak met omwonenden ontwikkeld en een aantal van hen doet mee aan de pilot. De omwonenden die aanwezig waren bij de laatste digitale omwonendenavond over dit onderwerp hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Ook de leden van de klankbordgroep Antes en de commissie van omwonenden van Fivoor zijn gevraagd mee te doen. Er is bewust gekozen voor een kleinschalige pilotgroep, zodat het systeem zorgvuldig kan worden ingericht en de organisaties kunnen leren van de ervaringen.

Evaluatie en voortzetting
De pilot duurt drie maanden. Deelnemers kunnen doorlopend hun feedback geven, aanpassingen worden indien mogelijk direct verwerkt in de pilot. Half oktober vindt een eindevaluatie plaats en wordt in samenspraak met de betrokken deelnemers bepaald of de dienst wordt voortgezet en wordt opengesteld voor alle omwonenden om zich op te abonneren.

Vragen
Vragen kan men stellen via communicatie@anteszorg.nl of via communicatie@fivoor.nl.

Meer berichten