Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Financieel tekort dreigt, bezuinigingen nodig

ALBRANDSWAARD – De gemeente Albrandswaard stevent af op een tekort van 1,6 miljoen euro in de begroting van 2021. De financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn hierin nog niet verwerkt. Dat blijkt uit de 1e Tussenrapportage 2020 en de Jaarstukken 2019 die maandagavond werden besproken in de gemeenteraadsvergadering.
Een groot deel van de tekorten vloeit voort uit wettelijk verplichte taakuitvoering op de terreinen van vergunningen, gezondheidszorg en het sociaal domein, zoals Jeugdzorg en WMO. ,, We moeten bezuinigen”, waarschuwde wethouder Marco Goedknegt.
EVA wilde weten aan welke maatregelen de wethouder denkt. ,,We zijn bezig om een lijstje van ombuigingen op te stellen. Die presenteren we dit najaar bij de begrotingsbehandeling”, antwoordde de wethouder. ,,Veel keuze hebben we niet. Alle voorstellen gaan pijn doen.”
,,Dit is redelijk rampzalig en het wordt nog erger”, reageerde Hans van der Graaff (PvdA). PvdA en Groen Links dienden de motie Stop Lokale Bezuinigingen in. ,,Als we met meerdere gemeenten tegelijk geen sluitende begroting indienen, heeft de provincie een probleem. Daarmee geven we een signaal af. En dan hoeven we minder te bezuinigen.” Deze motie haalde het niet.

Meer berichten