Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Overhoeken

Door Anouk Breeman

RHOON – De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het bestemmingsplan Zuidelijke entree Overhoeken I en II. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk een verbindingsweg aan te leggen tussen de Dienstenstraat en Nijverheidsweg in Rhoon.

In augustus 2013 is met subsidie van de toenmalige stadsregio gestart met het opknappen van het bedrijventerrein. Doelen zijn de verbetering van de doorstroming, het verlichten van de parkeerdruk en de vergroening van het bedrijventerrein.

Het belangrijkste deelproject, een nieuwe entree aan de zuidkant van het bedrijventerrein, moet nog worden uitgevoerd. Een nieuwe verbindingsweg tussen de Nijverheidsweg en de Dienstenstraat zorgt voor een betere bereikbaarheid. Er komt een terrein met 20 extra parkeerplaatsen bij.

Afvalaanbiedstation
,,Is de Nijverheidsweg straks wel breed genoeg? Ondernemers die zienswijzen hebben ingediend twijfelen daaraan. We moeten ook niet weer lange rijen krijgen bij het afvalaanbiedstation”, zei Mario Bianchi (VVD). EVA noemde het opmerkelijk dat een aantal ondernemers tegen het plan is. ,,Een meerderheid is voor”, reageerde wethouder Ronald Schneider. ,,Verkeerskundigen verwachten geen knelpunten bij de Rhoonse baan.”

De PvdA vroeg zich af waarom het technische rapport over de pijpleidingen in de grond niet bij het plan zit. ,,Het plan telt 354 bladzijden met allerlei rapporten, behalve dit technische rapport!”, zei Henk Duurkoop. ,,Dat technische rapport is er nog niet, maar er is al wel een raming gemaakt. Volgens die raming blijven we binnen het budget. We hebben het hier over de kaders, daarvoor is dit rapport nog niet nodig”, antwoordde de wethouder.

,,In 2013 wisten we ook al dat er buizen in de grond liggen. Dat technische rapport heeft financiële consequenties. Als dat nadelig uitpakt, is er geen geld meer voor verbetering van het groen”, reageerde Henk Duurkoop (PvdA).

Sluiproute
StemLokaal en NAP vroegen aandacht voor het voorkomen van sluipverkeer. ,,Het is bijna elke ochtend heel druk op de Rivierweg. Deze nieuwe weg kan een sluiproute naar de Groene Kruisweg worden”, zei Richard Steger (NAP). ,,Dat gaan we monitoren”, beloofde de wethouder. ,,Als blijkt dat het een sluiproute is, kunnen we de ontsluiting Kleidijk –Groene Kruisweg schrappen.”

,,Die oplossing wordt in het verkeersrapport nou juist ernstig ontraden”, reageerde Henk Duurkoop. Wethouder Schneider: ,,Daarom houden we de Kleidijk in eerste instantie ook open.”

Meer berichten