Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Afspraken huisbezoeken 75-jarigen

ALBRANDSWAARD - Stichting Welzijn Albrandswaard is gestart met het telefonisch benaderen van 75-jarigen voor het maken van afspraken voor huisbezoeken. Op verzoek van de gemeente Albrandswaard bezoekt Ouderenwerker Yvonne Schults of één van de getrainde vrijwilligers (m/v) alle inwoners die dit jaar 75 jaar zijn of worden. Vanwege corona zijn deze bezoeken, die sinds september 2019 plaatsvinden, stilgelegd. 

Inmiddels durft SWA het weer aan om afspraken te maken, die uiteraard plaatsvinden met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM. De afspraak mag ook in juli of nog later plaatsvinden, wat de senioren en huisbezoekers prettig vinden. Op de dag van het bezoek belt de huisbezoeker om af te stemmen of de gezondheid van de 75-jarige en de huisbezoeker in orde is. Een ander verschil met pre-corona bezoeken is dat de huisbezoekers niet meer samen komen, maar alleen. Zij schudden geen handen en nuttigen geen consumpties. Het is belangrijk dat de afstand van 1,5 meter gewaarborgd is, dus indien de 75-jarige niet zo ruim behuisd is, vraagt SWA hen het bezoek alléén te ontvangen. Bij mooi weer en een enigszins vrij gelegen tuin kan het gesprek ook buiten plaatsvinden, zolang buren niet mee kunnen luisteren. SWA zorgt voor beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handgel, enz. Op deze manier kan veilig een gesprek worden gevoerd en kunnen eventuele hulpvragen in gang gezet worden. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere wonen, gezondheid, vervoer, tijdsbesteding, Wmo en zelfredzaamheid. Hoe kan SWA helpen om zo positief mogelijk ouder te worden? Bel voor meer informatie 010-5018322. 

Meer berichten