Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

INGEZONDEN: Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

Hallo Bewoners van de Gemeente Albrandswaard,

Wij als Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard, zijn momenteel net als u beperkt in ons doen en laten.

Maar toch houden wij de ontwikkelingen binnen de Gemeente en die van de BAR-Gemeente zijn (dit staat voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) nauwlettend in de gaten.

Wij worden door de Gemeente goed op de hoogte gehouden, aangaande alle zaken welke worden aangevraagd/uitgevoerd door de Gemeente, bewoners, bedrijven en organisaties. Met de daarop gevolgde acties vanuit de gemeente. Dit o.a. door Raadsinformatiebrieven waarin alle zaken welke door de gemeente gepubliceerd worden en in De Schakel en beleidsvoornemen/activiteiten waarop de MAA een reactie heeft gegeven.

De MAA heeft binnen de Gemeente Albrandswaard een signaleringsfunctie en middels het signaleren, maar ook informatie vanuit de bewoners, proberen wij zowel u als de gemeente daar waar mogelijk van juiste informatie te voorzien, zodat binnen deze samenwerking tot goede besluiten gekomen kan worden. 

Verder zijn de werkgroepen nog steeds in beweging, dit d.m.v. het maken van afspraken met de diverse maatschappelijke instanties zoals Stichting Welzijn Albrandswaard met daarbinnen Vraagwijzer, de Raad van Kerken en de ouderen verenigingen in Albrandswaard. (PCOB en O.V.A.)

Wij willen als Raad onze gezichten laten zien en kennis maken met instanties en daaraan gekoppelde personen om hierin voor alle partijen gemak te creëren elkaar te informeren en bevragen indien hier de noodzaak voor is.

Heeft u zelf ervaringen met de gemeente in deze coronatijd? Wij zouden het fijn vinden als u deze met ons wilt delen. Zo kunnen wij de Gemeente nog beter adviseren. Dit is in het belang van al de inwoners en ondernemers in Albrandswaard. 

Contact:
Voor uw reactie en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MAA, Piet van Verseveld via 06-38551348 of maa@vanverseveld.eu

Meer berichten