Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Virtuele bijeenkomst over communicatie en alerteringsapp FPC De Kijvelanden en Antes

ALBRANDSWAARD – Op woensdag 3 juni houdt de gemeente een virtuele bijeenkomst voor inwoners van Albrandswaard over de communicatie vanuit de instelling van Antes en Fivoor.

Vanuit inwoners is meerdere malen bij de gemeente aangegeven dat er behoefte is aan een betere communicatie en informatievoorziening vanuit de instellingen van Antes en Fivoor. Dit zowel in algemene zin als specifiek gericht op incidenten. Voor dit laatste is de optie van een alerteringsapp naar voren gebracht. Als gemeente Albrandswaard hebben wij de afgelopen tijd met Fivoor en Antes hierover gesproken en een aantal mogelijkheden op een rij gezet. Op 3 juni gaan we bij de inwoners toetsen of deze tegemoetkomen aan de verwachtingen. 

Inwoners van Albrandswaard zijn van harte uitgenodigd voor een virtuele bijeenkomst op woensdag 3 juni 2020 vanaf 19:30 uur. Wie wil deelnemen kan zich aanmelden via een mail naar: b.jongerius@albrandswaard.nl.

Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgen deelnemers een link waarmee ze toegang krijgen tot de virtuele bijeenkomst. Ook ontvangen zij vooraf informatie over:

•         Welke informatie over Fivoor en Antes is waar te vinden (zoals omwonendenbijeenkomsten, klankbordgroep en bewonerscommissie, websites Fivoor en (uitbreiding) Antes,         open dagen)

•         Communicatie in algemene zin

•         Mogelijkheden voor een alerteringssysteem.

Meer berichten