Logo deschakelalbrandswaard.nl
De Grienden
De Grienden

Skatebaan Portland dicht en verschillende parkeerplaatsen gesloten dit Paasweekend

ALBRANDSWAARD - Burgemeester Jolanda de Witte heeft op advies van de boa's en politie besloten de skatebaan in Portland, de parkeerplaatsen bij de Johannapolder (Abel/Tasman), het gebied golfbaan Rhoon (Veerweg) en de Rhoonse Haven  / Rhoonse Grienden tijdens het paasweekend af te sluiten. Ze sluit hierbij aan op de lijn van de noodverordening die de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 30 maart heeft afgekondigd.

Burgemeester Jolanda de Witte: "In de gehele regio worden stranden en recreatiegebieden afgesloten. Hierdoor verwachten politie en boa's in Albrandswaard extra toeloop van bezoekers uit andere gemeenten. Om te voorkomen dat dagrecreanten zich, in strijd met de landelijke maatregelen,  in grote getalen ophouden in de belangrijkste toeristische en recreatieve gebieden binnen onze gemeente, heb ik besloten tijdens de paasdagen een aantal parkeerplaatsen bij doorgaans drukbezochte locaties af te sluiten."  Aanvullend heeft de burgemeester op advies van politie en de boa's de skatebaan in Portland aangewezen als verboden gebied. Dit omdat bleek dat er op de skatebaan veel groepjes spelende kinderen zijn.

Maatregelen in Albrandswaard goed opgevolgd

De burgemeester benadrukt dat de bewoners van  Albrandswaard zich verder heel goed aan de maatregelen houden: "Het is een lastige afweging om deze noodmaatregel voorrang te geven. En eigenlijk ook weer niet. Gezondheid gaat immers voor alles. Deze bijzondere situatie in combinatie met het aantal coronabesmettingen in Albrandswaard maakt elke andere beslissing onverantwoord. Ik hoop  dat mensen begrip hiervoor hebben."

Bewustwording
In de gemeente staan tekstkarren om de bewustwording van de noodzaak van de maatregelen extra kracht bij te zetten. Ondanks alle communicatie hebben de boa's in samenwerking met de politie afgelopen week handhavend moeten optreden. Burgemeester Jolanda de Witte: "Er zijn veel voertuigen te zien op parkeerplaatsen, met name nabij recreatiegebieden. Ook zijn er veel groepjes spelende kinderen op speelplaatsen en sportvelden. In Albrandswaard zijn veel locaties waar de bezoekers zich goed aan de opgelegde afstanden houden, maar waar door de grote aanloop toch een onwenselijke situatie ontstaat. Al met al vormen deze ervaringen mede de aanleiding om tijdens het paasweekend deze maatregelen te nemen."

Verlenging
De verboden gelden vooralsnog tot en met het paasweekend. Hierna bekijkt het gemeentebestuur samen met de boa's en de politie of verlenging van de maatregelen noodzakelijk is.

Meer berichten