Logo deschakelalbrandswaard.nl

Juffen missen hun kinderen

ALBRANDSWAARD - Met ingang van 16 maart moesten de dreumes- en peutergroepen van Stichting Peuterwerk Albrandswaard gesloten worden. Natuurlijk wordt een dergelijke maatregel door de overheid genomen om erger te voorkomen. Maar wat vinden de juffen het raar om niet naar de kinderen en hun werk te kunnen gaan.

Natuurlijk zijn er allerlei manieren gezocht om toch contact met hen te houden. Aan de ouders worden allerlei opdrachten en activiteiten toegestuurd, die zij thuis met hun kind kunnen doen. Op die manier werken de ouders verder aan de ontwikkeling van hun kind. En via de mail krijgen de pedagogisch medewerkers foto's of prachtige tekeningen van de kinderen, waaruit blijkt dat zij veel plezier hebben bij het doen van de opdrachtjes. De ouders werden ook attent gemaakt op voorleesprogramma's of voorleesboeken. Een juf heeft voor haar kinderen de liedjes, die normaliter dagelijks gezongen worden op de groep, gefilmd en naar de ouders verstuurd. Zo is zij toch een beetje in de buurt van de peuters.

Meer berichten