Logo deschakelalbrandswaard.nl
Ingezonden mededeling

Gratis openbaar vervoer voor ouderen in Albrandswaard

In steeds meer Nederlandse gemeenten klinkt de roep om gratis openbaar vervoer. In de meeste gevallen is dit een maatregel om meer mensen van het openbaar vervoer gebruik te laten maken als alternatief voor de auto. In Albrandswaard is niet om deze reden voor gratis openbaar vervoer gekozen, maar is gekozen om een speciale doelgroep in de gemeente te helpen.

Doelgroep

De gemeente Albrandswaard wil graag wat doen aan eenzaamheid bij ouderen. Veel ouderen komen de deur niet meer uit en een veelgehoorde reden is dat zij geen vervoer hebben. Toch is het openbaar vervoer in Albrandswaard en omgeving dusdanig goed geregeld dat ook ouderen er gerust gebruik van kunnen maken. Een groeiend probleem is dat veel ouderen een laag inkomen hebben. De combinatie 60+ en een laag inkomen is niet ideaal. Ouderen lopen nu eenmaal al veel risico op eenzaamheid, waarvoor ook een laag inkomen een risicofactor is. Juist deze groep moet volgens de gemeente Albrandswaard een duwtje in de rug krijgen. Daarom kunnen mensen die 60 jaar en ouder zijn én een laag inkomen hebben, helemaal gratis van het openbaar vervoer gebruikmaken.

Voorwaarden voor gratis openbaar vervoer

Het gebruik van gratis openbaar vervoer heeft enkele voorwaarden. Uiteraard moet de aanvrager 60 jaar of ouder zijn. Daarnaast gelden er eisen aan het inkomen. Ouderen mogen niet boven de grens van een vastgesteld bedrag verdienen. Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt maximaal 120 procent van bijstandsniveau. Alle ouderen die minder verdienen mogen een aanvraag indienen voor gratis openbaar vervoer.

Een andere voorwaarde is dat gratis openbaar vervoer alleen geldt op werkdagen vanaf 9.00 uur en in de weekenden de gehele dag. Het gratis openbaar vervoer is in samenwerking met de RET. Het gaat dus enkel om de bus, tram en metro vervoersdiensten van de RET waar gratis mee gereisd mag worden. Sim only vergelijken of een internet-abonnement nemen, kan nodig zijn omdat gratis reizen enkel kan met een geldige persoonlijke ov-chipkaart die online moet worden aangevraagd. Wel kan een ov-chipkaart ook via een papieren aanvraagformulier verkregen worden. Ook het gebruik van een reisplanner op een telefoon kan ouderen helpen die normaal weinig met het ov reizen.

Altijd zelf aanvragen

Het is niet zo dat de gemeente Albrandswaard zelf proactief inwoners gaat benaderen. Ouderen die in de doelgroep vallen en interesse hebben, moeten zelf een aanvraag indienen. Op de website van gemeente Albrandswaard wordt een link gegeven naar de website waar de persoonlijke ov-chipkaart kan worden aangevraagd. Nadat de aanvraag is goedgekeurd, kan de aanvrager bij een RET-servicepunt de persoonlijke ov-chipkaart ophalen en hier het speciale abonnement op laten zetten. Op deze wijze wordt het ook voor ouderen met een laag inkomen mogelijk om te reizen in Rotterdam en de brede regio daaromheen.

Meer berichten