Logo deschakelalbrandswaard.nl

Snel meer duidelijkheid over Albrandswaard aardgasvrij

Door Anouk Breeman

ALBRANDSWAARD – Voor de zomer wordt duidelijk welke wijken in Albrandswaard het eerst aardgasvrij worden. Na de zomer volgt besluitvorming. Dat bleek maandagavond in de commissie Ruimte. Om aan het landelijke Klimaatakkoord te voldoen moeten gemeenten ervoor zorgen dat er in 2050 geen gebouwen meer zijn aangesloten op aardgas. In 2030 moet al 20 procent van de panden van het aardgas af zijn. Om dat doel te bereiken worden plannen gemaakt op drie niveau's: regionaal, gemeentelijk en op wijkniveau. De drie BAR-gemeenten worden door het bureau OverMorgen begeleid bij het opstellen van een Warmtevisie.

2000 woningen
Albrandswaard telt ongeveer 10.330 woningen. Dat betekent dat in 2030 ruim 2000 bestaande gebouwen aardgasvrij moeten zijn. Er zijn inmiddels drie bewonersavonden geweest. Daar zijn een aantal uitgangspunten opgesteld: een betaalbare overstap, heldere informatie, een duurzame en betrouwbare oplossing en plannen die uitvoerbaar zijn.

Op 19 mei komt de wijkfasering in de raadscommissie. Dan wordt duidelijk welke wijken het eerst aan de beurt zijn. De besluiten worden genomen in de tweede helft van het jaar. Dan is er ook weer een bewonersavond.

Alternatieven
Er zijn in Albrandswaard drie alternatieven voor aardgas. De eerste is elektriciteit, waarbij de woning wordt verwarmd door een warmtepomp. Een andere mogelijkheid is een warmtenet, waarbij de woning wordt aangesloten op een buis waardoor warm water stroomt. Dat kan restwarmte van de industrie zijn. Dat warmtenet ligt er al wel, maar het is duur om een aftakking te maken. Dat is pas rendabel als die op minimaal duizend woningen kan worden aangesloten. De derde optie is hernieuwbaar gas (waterstof).
Bureau Overmorgen ziet waterstof niet als een realistische optie. Het zal vooral beschikbaar komen voor industrie en zwaar transport. Een betere isolatie van de woning is bij alle opties essentieel.

Portland
,,We willen starten in wijken waar de kosten het laagst zijn en die het meest kansrijk zijn. Nieuwbouwwoningen zijn beter geïsoleerd dan oudere huizen. Daarom zullen we daar eerder beginnen dan in oude wijken", vertelt Jade Jongejans van bureau OverMorgen. Uit een eerste analyse van de situatie in Albrandswaard blijkt dat er in een groot deel niet echt een voorkeur is voor verwarming via een warmtepomp of warmtenet. ,,Alleen voor Portland is het heel duidelijk dat een warmtepomp daar de goedkoopste oplossing is."

Over de Warmtevisie is overleg tussen de gemeente, energiebedrijf Stedin en woningbouwvereniging Poortugaal. De Warmtevisie is voor bestaande bouw. Alle nieuwbouw is vanaf nu al aardgasvrij.

Meer berichten