Logo deschakelalbrandswaard.nl

Carnisse Grienden zoekt bestuurslid

REGIO - Vereniging De Carnisse Grienden heeft als doel de bescherming van het natuur en het cultuurhistorisch landschap op West- en Midden-IJsselmonde en de Oude Maas in het bijzonder en de bevordering van het milieubewustzijn in het algemeen. De vereniging telt circa 600 leden en verzorgt o.a. excursies, workshops, lezingen etc. De vereniging is zeer actief betrokken bij verschillende (natuur)projecten (Rhoonse stort, Buijtenland van Rhoon, Johannapolder, windturbines etc.) en gewaardeerd en invloedrijk gesprekspartner voor overheden en andere instanties. De vereniging is ook medeoprichter en lid van de Gebiedscoöperatie 'Het Buijtenland van Rhoon'.

Door omstandigheden is de vereniging op korte termijn op zoek naar een secretaris.

Werkzaamheden
Bijhouden ledenadministratie Behandelen in en uitgaande post en mailIn overleg met voorzitter het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen en ALVNotuleren bestuursvergaderingenMaken van afspraken namens het bestuurBijhouden verenigingsarchiefHet opstellen van het jaarverslagMaakt samen met penningmeester en voorzitter deel uit van dagelijks bestuurOnderhouden contacten met stakeholders (overheden, Staatsbosbeheer, GZH, NRIJ, andere natuurverenigingen)Incidenteel ondersteunen bij activiteiten

Functievereisten
Goede communicatieve en contactuele vaardigheden (spreken & schrijven)Computervaardig (Word, Outlook, Excel)Administratief vaardigBetrokken bij natuurTeamspeler; richt zich op het belang van de vereniging en levert samen met de andere bestuursleden een bijdrage aan het gemeenschappelijk resultaat

Het bestuur komt circa zes maal per jaar bijeen tijdens bestuursvergaderingen en indien noodzakelijk worden extra vergaderingen uitgeschreven. Ze verwachten dat de werkzaamheden voor de vereniging gemiddeld enkele uren per week zullen bedragen.

Wie interesse heeft om meer wil weten, kan contact opnemen met de voorzitter Leo Heezen via voorzitter@carnissegrienden.nl of 06 – 29622953.

Meer berichten