Logo deschakelalbrandswaard.nl

Klimaatbuffer IJsselmonde

REGIO - Het is inmiddels wel bekend dat het klimaat verandert. Periodes van stevige buien wisselen af met periodes van droogte en enorme hitte. Gelukkig heeft het Eiland IJsselmonde dankzij ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds een manier gevonden om hier op een natuurlijke manier mee om te kunnen gaan. In samenspraak met de gemeentes Barendrecht en Albrandswaard, het Waterschap Hollandse Delta, de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de stadsregio Rotterdam is de klimaatbuffer IJsselmonde aangelegd. Hierbij is aangehaakt bij de plannen om de Blauwe Verbinding te realiseren.

Klimaatbuffers zijn gebieden waarin, als er teveel regen valt, het water kan worden opgeslagen om vervolgens in droge tijden schoon zoet water in het gebied beschikbaar te hebben. In 'natuurlijke' klimaatbuffers, zoals hier op IJsselmonde, wordt het water niet opgeslagen in een betonnen bak, maar in een natuurgebied. De grond in het gebied werkt als het ware als een spons. Deze opslag van zoet water maakt IJsselmonde minder afhankelijk van de rivieren die verzilten als gevolg van de zeespiegelstijging.

De klimaatbuffer IJsselmonde bevindt zich in de Zuidpolder ten zuiden van Barendrecht en in de Koedoodzone langs Rhoon-Portland.
De Zuidpolder was een aantal jaren geleden nog agrarisch gebied en is nu getransformeerd tot een natuur- en recreatiegebied. De Koedoodzone is als eerste aangelegd met mooie natuurvriendelijke oevers en wordt het hele jaar door begraasd door een kudde Schotse Hooglanders die het gebied open houden. In een gedeelte van de Zuidpolder staan Galloways met hetzelfde doel.

Het mooie van de klimaatbuffer is dat er behalve plaats is voor het 'bufferen' van zoet (regen)water, er ook ruimte is voor natuur en recreatie. Men kan hier wandelen en fietsen en per kano vanuit een heel ander gezichtspunt kennis maken met vogels in de rietkragen, bloemen op de glooiende oevers en kraakhelder water in de plassen en watertjes in het gebied.

In 2012 is ARK  Natuurontwikkeling in de klimaatbuffer gestart met veldlessen ("expedities") voor de jeugd, waarbij de kinderen als onderdeel van hun reguliere lesprogramma met zoek- en opdrachtkaarten op onderzoek uit konden gaan naar de planten en dieren in het gebied. Spelenderwijs leerden de kinderen dat natuur gewoon heel leuk is en soms ook best wel spannend kan zijn. Later zijn deze veldlessen overgenomen door Natuurvereniging Eiland IJsselmonde. De enthousiaste vrijwilligers van de Natuurvereniging gaan ook dit jaar weer in de maanden april tot en met oktober met de groepen 6 en 7 van de basisscholen van Barendrecht en Rhoon op expeditie.

Meer informatie via www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/expeditie-zuidpolder-koedood.

Meer berichten