Logo deschakelalbrandswaard.nl

WMO- Wet Maatschappelijke Ondersteuning

ALBRANDSWAARD - De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (Adviesraad) is per verordening ingesteld door de Gemeenteraad. De leden van de Adviesraad zijn benoemd door het college van B&W Albrandswaard.
De Adviesraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het college van B&W over de lokale gevolgen van het gemeentelijk beleid in het Sociaal Domein op de inwoners van Albrandswaard, met als doel dat iedere inwoner van Albrandswaard zich onderdeel voelt van de maatschappij en menswaardig kan leven in een eigen woonomgeving.

De Adviesraad is actief op het terrein van Jeugdzorg, Werk, Inkomen & Participatie en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
De werkgroep WMO heeft in haar pakket o.a. huishoudelijke hulp, doelgroepenvervoer, thuiszorg, hulpmiddelen voor mensen met een beperking, begeleiding van mensen die het op eigen kracht niet meer redden, sociale cohesie in de wijken, vrijwilligerswerk, etc.

Inwoners die op een of andere manier behoefte hebben aan ondersteuning kunnen terecht bij Vraagwijzer, de huisarts, de WMO consulent of het Wijkteam.
Voor informatie kan men contact opnemen met Vraagwijzer (010) 501 12 22 (maandag t/m donderdag tussen 9 en 15 uur.
Vanuit de WMO wordt gezocht naar de juiste vorm van ondersteuning om de cliënt weer zo goed mogelijk te laten functioneren.
Een aanvraag voor WMO wordt ingediend bij de gemeente. De WMO consulent zal een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek (keukentafelgesprek) om te kunnen vaststellen welke ondersteuning/maatregelen nodig is/zijn. In de praktijk zal een partner, familielid of goede kennis bij het gesprek aanwezig zijn. Ook is er een mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntenondersteuner in te schakelen. Informatie hierover bij het loket van Vraagwijzer.

Voor de werkgroep WMO van de Adviesraad is het van groot belang om op een open manier in contact te komen met de doelgroepen/cliënten van het gemeentelijk WMO beleid zoals mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, ouderen, mantelzorgers, ouders, verzorgers, e.d. om te horen hoe men de toepassing van de WMO ervaart.

Inwoners van deze gemeente met een maatschappelijke en sociale betrokkenheid kunnen zich aanmelden als kandidaat-lid om de Maatschappelijke Adviesraad te versterken.

Voor uw reactie of voor meer informatie kan men contact opnemen met de voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard, heer P. van Verseveld via 06-38 55 13 48 of maa@vanverseveld.eu.

Meer berichten