Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto: Jeroen van der Meyde

Een tegen Eenzaamheid

ALBRANDSWAARD - Met het ondertekenen van het landelijk actieprogramma Een tegen Eenzaamheid zet Albrandswaard de strijd tegen eenzaamheid voort. ,,Onze volgende stap is het vormen van een coalitie met lokale partijen. Samen willen we duurzaam veranderen om deze trend te doorbreken", aldus wethouder Mieke van Ginkel.

,,Het actieprogramma van het ministerie van VWS sluit aan bij onze ambities", vervolgt Van Ginkel. ,,Het doel, om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken, is iets waar wij al langer mee bezig zijn. Denk aan de ouderenbezoeken aan 75-jarigen en het AutoMaatje. Nu hopen we nog meer te kunnen doen. Met elkaar."

Het landelijke actieprogramma is de opvolger van de Week tegen Eenzaamheid. Van Ginkel: ,,Ik denk dat iedereen het er wel over eens was dat één week extra activiteiten per jaar niet genoeg was om dit thema onder de aandacht te brengen."

Lokale coalitie
In Albrandswaard wordt bewust gekozen voor coalitie van lokale partners. ,,Wij gaan zo snel mogelijk organisaties, verenigingen en andere partijen benaderen die bij ons bekend zijn. Ik hoop natuurlijk dat iedereen zich aansluit", aldus de wethouder.

Mogelijkheden
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich wel eens sterk eenzaam. Van Ginkel: ,,Huisartsen constateren dit probleem al langer. Vroeger woonden ouderen in een bejaardentehuis, tegenwoordig moet iedereen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hierdoor kan men zich eenzaam voelen. Het is tijd voor actie. De ondertekening zien wij als het startsein."

Meer berichten