Logo deschakelalbrandswaard.nl

Maatjes gezocht

ALBRANDSWAARD - Stichting Welzijn Albrandswaard  zoekt  maatjes voor kwetsbare burgers in de gemeente Albrandswaard. Een maatje is een vrijwilliger die één-op-één gekoppeld wordt aan iemand die door omstandigheden kwetsbaar is geworden. Dit kan zijn door verminderde mobiliteit, verlies van dierbaren, verlies van werk of gezondheid en die daardoor in een isolement is geraakt. Een 'maatjescontact' wordt vaak aangegaan voor een bepaalde periode met als belangrijk uitgangspunt dat beide partijen er plezier aan beleven en er samen ontspannende soms alledaagse activiteiten ondernomen worden. Centraal doel is dan ook het doorbreken van een sociaal isolement. Iemand hoort er weer bij, is weer onderdeel van de maatschappij. Wie iets wil betekenen voor een ander of meer wil weten over de verschillende maatjesprojecten van Stichting Welzijn Albrandswaard, kan contact opnemen met de consulenten Informele Zorg Patricia Cunes of Jolita Groeneveld. Zij maken graag een afspraak om de verschillende maatjesprojecten toe te lichten. 010-5018322 of info@welzijnalbrandswaard.nl.

Meer berichten