Logo deschakelalbrandswaard.nl

Ingezonden brief

Klimaatdoelstellingen?

Albrandswaard heeft niet zo veel op met de klimaatdoelstellingen. Althans, dit straalt de gemeente uit door zoals vanouds kerstbomen te verbranden (Zie Schakel Albrandswaard 2 januari 2020). Kinderen die voor dit doel een kerstboom komen inleveren worden nog beloond met 50 cent ook.

Door het verbranden van de bomen komt er CO2 in de lucht die de boom tijdens zijn leven heeft opgeslagen en er komt fijnstof vrij. Na Oud en Nieuw pompen we nog even wat meer hiervan de atmosfeer in. Zoals bekend is fijnstof schadelijk voor onze gezondheid. Wordt er hier in Albrandswaard niet nagedacht over het milieu? We willen hier toch de 'groene longen' van het eiland IJsselmonde zijn? Of gaat het alleen maar om het groene imago?

Maar wat moeten we dan met al die bomen? Hiervoor heb ik drie alternatieven. De bomen zouden ingezet kunnen worden om compost mee te maken. Als bouwmateriaal kunnen de bomen ook nog een tweede leven krijgen. En ten slotte: De biomassa van de kerstbomen zou evt. gebruikt kunnen worden om energie mee op te wekken. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden als je je er maar in verdiept. Blijkbaar heeft de gemeenteambtenaar die toestemming heeft gegeven voor de verbranding dit niet gedaan.

In deze tijd kun je het gewoon niet maken om bomen zomaar te verbranden voor de lol. Bomen helpen ons in de strijd tegen klimaatverandering. In de wereld gaan er al zoveel bomen verloren. Denk alleen al aan de rampzalige branden in Australië, Afrika en Brazilië. In vroeger tijden hadden we geen idee maar tegenwoordig toch wel? Laten we de kerstbomen dan in ieder geval na de kerst nog nuttig gebruiken. Ik hoop toch echt dat de gemeente Albrandswaard niet alleen in woorden een groene gemeente wordt maar ook in daden.

Namens Natuurvereniging Eiland IJsselmonde
Aart van Dragt en Mirjam de Neef

Meer berichten