Logo deschakelalbrandswaard.nl

Vertraging streefbeeld Buijtenland van Rhoon

ALBRANDSWAARD – Waarom duurt het toch zo lang om het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon vast te stellen, terwijl bijna iedereen er positief over is? Op die vraag gaf een jurist van de gemeente maandagavond in de commissie Ruimte antwoord.
,,Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Maar dat kunnen we niet herzien, omdat rijksbeleid en provinciebeleid het streefbeeld blokkeren. Het is moeilijk boeren als er in het bestemmingsplan 'zoet moeras' staat", legde de heer Wunderink uit.
Er lopen nog zo'n 350 planschadeprocedures. ,,Als we nú het bestemmingsplan wijzigen, trekken we het tafelkleed onder deze procedures vandaan. Dan zouden we lokale agrariërs ernstig duperen. Daarom moeten we eerst wachten tot deze procedures zijn afgerond."
In de tussentijd heeft de gemeente ook te maken met wetswijzigingen. Gedurende deze procedure is de oude wet Ruimtelijke Ordening overgegaan in de nieuwe Omgevingswet. ,,En díe conflicteert weer met het Streefbeeld!"

Provincie, coöperatie en gemeente verzorgen samen de herziening van het bestemmingsplan. ,,Tot ieders verbazing kloppen er planologisch dingen niet, tot op hoog niveau. We begrijpen het ongeduld van horeca-ondernemers als de heer Lems, die graag met de Graaf van Portland wil beginnen. Maar dit is een complexe situatie. We streven naar vaststelling in het vierde kwartaal van 2020."

Meer berichten