<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Meer aandacht voor werkende armen

ALBRANDSWAARD – De komende vier jaar komt er meer aandacht voor werkende armen in Albrandswaard. De gemeente wil onder meer via de Nibud-krant en sociale media in contact komen met deze groep. Ook wil de gemeente kleine zelfstandigen benaderen en informatiebijeenkomsten organiseren. Dit staat in het Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 – 2024 dat maandagavond werd besproken in de commissie Welzijn.
Het voorkomen van armoede en financiële problemen is een andere prioriteit. Daarbij zijn voorlichting en ontmoeting belangrijke middelen. Zo is er aandacht voor jongeren die 18 jaar worden en moeten er op scholen lessen over financiën komen. Betalingsachterstanden zijn aanleiding om in gesprek te gaan.

In Albrandswaard is het aantal huishoudens met een laag inkomen licht gedaald en ligt dit aantal ook lager dan het landelijk gemiddelde. Wel is het aantal kinderen in een gezin met een laag inkomen gestegen. Het aantal kinderen van minima met een indicatie voor jeugdzorg is zelfs iets hoger dan het landelijk gemiddelde.
Minima in Albrandswaard weten voorzieningen als de regeling Meedoen, de zorgpolis voor minima en de kwijtschelding gemeentelijke belastingen goed te vinden. Het aantal kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen is weer gestegen, het bereik van de doelgroep is hoog.

De gemeenteraad bespreekt het nieuwe minimabeleid op maandag 16 december.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>