Logo deschakelalbrandswaard.nl
Essedijk in het Buijtenland van Rhoon.
Essedijk in het Buijtenland van Rhoon.

Begroting Albrandswaard maar nét sluitend

Door Anouk Breeman

ALBRANDSWAARD – De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem in met de Programmabegroting 2020, die maar net sluitend is. ,,Het zal in de toekomst lastig worden om de begroting sluitend te krijgen", gaf wethouder Marco Goedknegt aan. Eerder zei hij in de commissievergadering al dat met Essendael het laatste grote bouwproject is opgeleverd. ,,Dat was een inkomstenbron voor de gemeente."

Als het om de financiën gaat, vaart Albrandswaard dus scherp aan de wind. Daarom diende EVA een motie in die het college oproept om met voorstellen te komen die bezuinigingen kunnen voorkomen. ,,Laten we niet wachten tot we met bezuinigingen worden geconfronteerd, maar vooraf keuzes maken", zei Mariëlle Vergouwe. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Betaalbare woningen

Wonen is een onderwerp waarvoor alle partijen aandacht vroegen. Op initiatief van GroenLinks en PvdA dienden alle partijen -met uitzondering van de VVD- een motie in die moet zorgen voor meer betaalbare woningen. Het plan voor woningbouwlocatie Mariput moet dan ook samen met woningbouwvereniging Poortugaal worden ontwikkeld. ,,Wij hebben vertrouwen in de wethouder, dus deze motie voegt niks toe", zei Jolanda Ram (VVD).

Rotterdam compenseert

EVA en Leefbaar Albrandswaard dienden samen een motie in die het college oproept in gesprek te gaan met Rotterdam over een financiële tegemoetkoming voor de verhoogde sociale woningbouwopgave. ,,Rotterdam sloopt sociale huurwoningen voor de leefbaarheid van hun wijken en bouwt daar middeldure en dure woningen voor terug. Rotterdam verwacht dat andere gemeenten hun problemen helpt oplossen zonder hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen", aldus de indieners. Deze motie werd met 11 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.

Stem-Lokaal wil dat het college onderzoekt of in Albrandswaard de 'verzilverlening' kan worden ingevoerd. ,,Daarmee kunnen ouderen de overwaarde van hun huis gebruiken om de woning aan te passen, zodat zij er langer kunnen blijven wonen", zei Wendy Verduijn. Ook deze motie werd aangenomen.

Buijtenland van Rhoon

CU-SGP, Stem-Lokaal en CDA riepen het college op om het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon uitgangspunt te maken voor verdere ontwikkelingen in dit gebied. ,, Wij betreuren het dat de gemeente Albrandswaard het streefplan nog niet heeft omarmd, terwijl hier door de gebiedscoöperatie wel op is aangedrongen", aldus Frans van Zaalen (CU-SGP). Alle raadsleden stemden in met deze motie.

Meer berichten