Logo deschakelalbrandswaard.nl

Beleidskaders nodig voor peuteropvang

ALBRANDSWAARD – Als gevolg van de wet harmonisatie moet Albrandswaard nadenken over hoe het de voorschoolse educatie inricht. Iedere aanbieder mag onder dezelfde omstandigheden dezelfde dienst aanbieden. Bovendien krijgt de gemeente sinds 2019 geld om onderwijsachterstanden te verhelpen. Die bijdrage moet worden besteed aan voor- en vroegschoolse educatie. De gemeente heeft een adviesbureau in de arm genomen.

Nu is de Stichting Peuterwerk Albrandswaard (SPA) nog de enige aanbieder. Jaarlijks gaan in Albrandswaard zo'n 200 peuters naar één van de vijf locaties. De adviezen schoten hen dan ook in het verkeerde keelgat, bleek maandagavond in de commissie Welzijn. ,,We leveren een goed product: voorschoolse educatie voor elke peuter", zei directeur Willem Ravestein. ,,Onze subsidie-aanvraag is op hold gezet, juist nu we 25 jaar bestaan!"

Pijnpunt in het rapport is het advies om onderscheid te maken tussen reguliere kinderopvang en voorschoolse educatie. ,,Nu krijgen alle 200 peuters de hoogste kwaliteit, terwijl maar tien procent van hen dit echt nodig heeft. Daar hangt een prijskaartje aan", aldus Marco Zuidam van adviesbureau Oberon. ,,Benoem voor beide onderdelen kwaliteitseisen. Stel de markt open voor meerdere aanbieders", waren enkele adviezen.

,,Vroegsignalering zoals we nu doen is het beste", bepleitte een intern begeleider. ,,We hopen dat de gemeente dit blijft faciliteren."

Meer berichten