Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto: Tom Pilzecker

Energieperspectief 2050

ALBRANDSWAARD - De gemeente Albrandswaard heeft op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, het regionale Energieperspectief 2050 ondertekend. Ze hebben daarmee met de Provincie en met de andere gemeenten en waterschappen in de energieregio Rotterdam-Den Haag een gezamenlijk toekomstbeeld van hoe de CO2-productie verminderd kan worden. Het doel is een CO2-neutraal Nederland in 2050. Alle inwoners gaan er mee te maken krijgen, want hoe moeten we straks bijvoorbeeld koken of ons huis verwarmen?
'Met nog meer dan dertig jaar te gaan, lijkt deze opgave geen haast te hebben. Maar de opgave is veelomvattend. Het gaat alleen al om een enorm aantal huiseigenaren waarvoor de energievoorziening echt anders moet. Het is de komende jaren een van de grootste opgaven van de gemeente om die verandering op gang te krijgen', aldus wethouder Marco Goedknegt.

Regionale energie-oplossingen
Het regionale Energieperspectief 2050 schetst een gezamenlijk toekomstbeeld. Een toekomst waarin geen fossiele brandstoffen zoals aardgas gebruikt worden, maar waar energie gebruikt wordt van natuurlijke bronnen zoals zon en warmte. Het Energieperspectief brengt in beeld welke schone, veilige, betrouwbare en betaalbare energie-oplossingen passen in de regio. 

Overheden en andere belanghebbende partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming van het Energieperspectief 2050. Voor de uitwerking ervan wordt nu gezamenlijk een uitvoeringsprogramma gemaakt.

Meer berichten