Logo deschakelalbrandswaard.nl

Protestantse Kerk in Poortugaal helpt

POORTUGAAL - De diaconie van de Protestantse kerk in Poortugaal houdt zich bezig met het bieden van hulp aan wie dat nodig heeft. Zij werken daarnaast aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen. Voor de Poortugaalse diaconie is Jezus Christus het voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is. De diaconie wil deze missie niet alleen vorm geven in de eigen gemeente, maar ook op regionaal en landelijk niveau en wereldwijd.

In het kerkelijk jaar 2019/2020 gaat de diaconie deze missie een 'boost' geven. Een ambitieus plan is gemaakt en gaat de komende maanden zijn beslag krijgen.

Gekozen is voor tien maandthema's. Elk thema kent een of twee concrete acties om aan het thema invulling te geven. Deze thema's gaan binnen en buiten de kerk veel aandacht krijgen. De diaconie hoopt dat de inwoners van Poortugaal willen meehelpen om deze acties tot een succes te maken.

In november gaan ze voedsel inzamelen voor de allerarmsten in Europa. Ze sluiten hiervoor aan bij de Dorcas Voedselactie. Op zaterdag 9 november staat de diaconie daarvoor bij de Plus in Poortugaal. Ook gaan ze via de Schoenendoosactie schoenendozen vullen met speelgoed en basisbehoeften voor kinderen. CBS de Parel helpt mee. Tijdens de schoenendoosdienst op 3 november in de Dorpskerk verzamelen ze alle dozen. In december zien ze om naar de ouderen in de gemeente en verrassen ze hen met een kerstattentie. In januari wordt er een inzameling voor De Voedselbank gehouden en wordt er een groot diner georganiseerd in De Haven.

Meer berichten