Logo deschakelalbrandswaard.nl
Maarten van der Spek, Merel Sprong en Martijn Koerhuis.
Maarten van der Spek, Merel Sprong en Martijn Koerhuis. (Foto: )

Kijvelanden wil goed contact met omwonenden

POORTUGAAL – ,,Voordat een patiënt van tbs-kliniek de Kijvelanden zelfstandig naar de metro toe mag wandelen, is er een lang en zorgvuldig proces." Aan het woord is directeur Martijn Koerhuis. ,,De patiënt verblijft dan al rond de drie of vier jaar in de kliniek, heeft verlof gehad met beveiliging en begeleiding en de aanvraag is goedgekeurd door het ministerie van justitie en veiligheid. Daarnaast weten we precies waar de patiënt heen gaat, hoe laat hij weer terug is en hij wordt ook zeker gecontroleerd op de plaats van bestemming."

Door Astrid Potuijt

Een tijdje terug ontstond er reuring omdat gemeente Albrandswaard niet scheen te weten dat sommige patiënten van de Kijvelanden zelf naar het metrostation in Poortugaal lopen. Toen de Kijvelanden 22 jaar geleden startte, werden er voor Nederland, unieke afspraken gemaakt over het zelfstandig verlof. Het verlof zou niet uitgevoerd binnen de gemeente. Maar de patiënten moeten wel door de gemeente lopen om naar een andere plaats te kunnen gaan. Hierdoor ontstond er verwarring. De rapporten die verschenen omtrent de moord op Anne Faber zorgde ook voor onrust.
,,Het is al zeker vijf jaar geleden dat iemand bij ons tijdens begeleid verlof, weggelopen is", zegt Koerhuis. ,,En als er landelijk nieuws is over een tbs-gestelde die de benen heeft genomen, wordt deze in 75 procent van de gevallen binnen 24 uur opgepakt. Maar dat neemt niet weg dat we de zorgen goed begrijpen. Daarom willen we ook zo transparant mogelijk zijn. "

De Commissie van Omwonenden is er al sinds de start van de tbs-kliniek en staat in nauw contact met de instelling. Ze hebben vier keer per jaar een overleg en kunnen vragen die omwonenden hebben en signalen die ze opvangen, direct neerleggen bij het bestuur. Er zijn ook omwonenden die, los van de commissie, vragen hebben gesteld aan Fivoor, de organisatie waar de Kijvelanden onder valt. Tijdens twee overleggen is geprobeerd de vragen zo veel mogelijk te beantwoorden. Er is uitleg gegeven over hoe het verlof voor patiënten, ter voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij, tot stand komt. Begin volgend jaar zal er weer een bijeenkomst worden gehouden waarbij geïnteresseerden ook een rondleiding kunnen krijgen zodat ze meer te weten komen over de instelling.

Martin van der Spek is vertegenwoordiger van de Commissie van Omwonenden. ,,Als commissie hebben we het contact en kunnen we zorgen en vragen van omwonenden doorspelen. Daarnaast hebben wij de kliniek geadviseerd om de website duidelijker te maken zodat mensen ook precies weten bij wie ze moeten zijn met vragen en opmerkingen. Maar het verlof blijft altijd een risico met zich meebrengen. Incidenten zijn nooit volledig uit te sluiten. Het is begrijpelijk dat omwonenden zich hierover nog steeds zorgen maken en daarom dringt de Commissie van Omwonenden ook steeds aan op zoveel mogelijk transparantie in wat er in en direct buiten de kliniek gebeurt."

Fivoor heeft met de Commissie van Omwonenden bekeken hoe het contact met de inwoners zo goed mogelijk kan verlopen. Waar tot dusverre eenmaal per twee jaar een 'omwonenden-dag' werd georganiseerd, gebeurt dat in het vervolg, bij voldoende animo, eenmaal per jaar. Ook stelt Fivoor op haar site informatie van de Commissie voor Omwonenden voor iedereen beschikbaar. Twee van de vier vergaderingen van de Commissie worden gehouden in de avonduren, zodat deze ook kunnen worden bijgewoond door belangstellenden die geen lid zijn van de Commissie.

Als bewoners overlast ervaren kunnen ze contact opnemen via www.fivoor.nl/locaties/fpc-de-kijvelanden of bellen met 010-5031212. Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om een gemeenschappelijk nummer te gaan gebruiken, samen met Antes, om meldingen van overlast te kunnen doen. Dit is nog in de onderzoek.

Meer berichten