Logo deschakelalbrandswaard.nl

Onderzoek naar gebruik openbare gronden

ALBRANDSWAARD – De gemeente doet de komende jaren onderzoek naar openbare gronden, die worden gebruikt door burgers of bedrijven en waarover geen duidelijke afspraken zijn te vinden.  Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor het Beleidsplan ongeregistreerd grondgebruik gemeente Albrandswaard vastgesteld op 10 september 2019.

Tijdens een inventarisatie zijn er circa 600 plekken gevonden waar openbare grond wordt gebruikt door een inwoner of bedrijf. Het gaat in totaal om ruim 32.000 vierkante meter. Een eerste controle bracht daarbij maar vijftig bijbehorende overeenkomsten in de gemeentelijke archieven aan het licht.

Doel
De gevolgen van zogenoemd ongeregistreerd grondgebruik kunnen voor zowel de gemeente als inwoners verstrekkend zijn. Denk aan ongelijkheid tussen burgers, onduidelijkheid in het beheer, onoverzichtelijke situaties en in sommige gevallen kan de gemeente grond kwijtraken. Om dit in de toekomst te voorkomen, is tot het opstellen van een beleidsplan overgegaan.

Koop of huur
Het verloop van het proces is afhankelijk van de locatie. Wanneer blijkt dat er al een overeenkomst is, zijn er mogelijkheden tot kopen of huren van het stuk grond door een inwoner of bedrijf. Ook kan het zo zijn dat in het geval van zelfbeheer de bestaande constructie wordt voortgezet, waarbij de percelen onderdeel van de gemeente blijven.

In de gevallen zonder overeenkomst met de gemeente, zijn er mogelijkheden tot kopen, huren, een overeenkomst zelfbeheer, aanspraak op verjaring of ontruiming. De mogelijkheden worden per perceel bekeken.

Criteria
Bepalende zaken bij eventuele verkoop zijn dat het perceel moet grenzen aan de grond van de aanvrager en de grond geen duidelijke meerwaarde heeft voor de woon- en leefomgeving. Verder spelen onder andere hoofdkabels, hoofdleidingen en andere voorzieningen in de grond een rol.

Start
De gemeente Albrandswaard start dit najaar met het onderzoek naar zogenoemd ongeregistreerd grondgebruik van openbare gronden. Gezien de omvang van het project wordt er gerekend op een doorlooptijd van drie tot vijf jaar.

Meer berichten