Logo deschakelalbrandswaard.nl

Meer zon dan wind in Albrandswaard

ALBRANDSWAARD - Zet zoveel mogelijk zonnepanelen op gebouwen en langs of boven infrastructuur én combineer meerdere vormen van schone energie om risico's te verkleinen. Ook belangrijk: laat de polders zoveel mogelijk vrij. Dat zijn enkele suggesties die inwoners aan de hand deden tijdens de bijeenkomst die de gemeente hield met als thema 'Albrandswaard en Energietransitie'.

Inwoners van Albrandswaard konden net voor de zomer meepraten over de aanstaande energietransitie en de impact die dit zal hebben op de leefomgeving. Hier was veel ruimte voor de ruimtelijke dilemma's bij duurzame energieopwekking. Een van de zaken die naar voren kwam, is dat inwoners een lichte voorkeur geven aan zonne-energie boven windenergie. Daarbij zien zij graag dat de polders worden vrijhouden; sowieso mag er wat hen betreft echt niets worden neergezet in de grienden en het Buijtenland van Rhoon.

Locaties
Bedrijventerreinen, sporthallen, Distripark, de buitenrand van het Valckesteynse bos, bovenop de metrolijn, langs de zuidzijde van de Groene Kruisweg en het voormalig defensieterrein werden door de werkgroep genoemd als locaties die wel geschikt zouden zijn voor zonnepanelen. De achterzijde van TBS-kliniek De Kijvelanden, Distripark, knooppunt Beneluxplein en langs de Oude Maas ten westen van de recreatiehaven werden aangemerkt als mogelijke plekken voor windmolens.

Opties
Ideeën die inwoners hadden, waren onder andere het tijdelijk plaatsen van windmolens (bijvoorbeeld maximaal vijftien jaar), het gebruikmaken van de Oude Maas als getijderivier en het plaatsen van drijvende zonneparken.

Klimaatakkoord
Om klimaatverandering tegen te gaan, moet Nederland in 2030 minimaal 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat doel staat beschreven in het Klimaatakkoord. Om dat te behalen, moeten maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld met windmolens en zonneparken.

Grote veranderingen
Wat tijdens de meedenksessie in Albrandswaard duidelijk werd, is dat deze opgave 'pijn doet'. De impact is groot en dat vergt zorg voor belanghebbenden om de consequenties te kunnen aanvaarden. Wethouder Marco Goedknegt: ,,Het zal grote veranderingen teweeg brengen. Maar het is noodzakelijk. Laten we niet uit het oog verliezen wat ons doel is. Om tot een gemeente te komen die zo klimaatneutraal mogelijk is, zullen we meer gebruik moeten maken van duurzame energiebronnen. Ook energiebesparing en de manier waarop we energie opslaan zijn belangrijk. Daarbij verliezen we niet uit het oog wat onze inwoners belangrijk vinden." 

Meer berichten